Kadra przedszkola

Dyrekcja Przedszkola

Anna Florek – psycholog, dyrektor, twórca autorskiego programu edukacyjno-wychowawczego przedszkola, autorka licznych publikacji na temat integracji, edukacji przedszkolnej i współpracy z rodzicami. Rzeczoznawca MEN i ekspert ORE (dawniej CMPP-P), Kuratorium Mazowieckiego. Prowadzi wykłady i ćwiczenia na warszawskich uczelniach (UKSW, UW, APS). Wielokrotnie nagradzana medalami za swoją działalność na rzecz edukacji i integracji.


Anna Gromadzka – nauczycielka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagog specjalny, autorka publikacji na temat edukacji przedszkolnej, warunków przyjaznej adaptacji dzieci oraz współpracy z rodzicami. Współpracowała z warszawskimi uczelniami: UW, APS, Wszechnicą Polską, Szkołą Wyższą Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Kolegium Nauczycielskim, UKSW prowadząc ćwiczenia i warsztaty ze studentami studiów dziennych i zaocznych. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania została nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wicedyrektor Przedszkola. Sprawuje opiekę nad praktykami studenckimi. Koordynuje rekrutację w placówce. Organizuje i prowadzi grupę przygotowawczą wg opracowanego przez siebie specjalnego programu adaptacyjnego. Ponadto prowadzi zajęcia krawieckie „Zręczne rączki” w ramach „Czwartkowego przedszkola”.


Wychowawcy Przedszkolni

Małgorzata Krówka – pedagog, nauczycielka wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną oraz edukacji przedszkolnej i rewalidacji. Ukończyła drugi stopień kursu języka miganego dla nauczycieli oraz pierwszy stopień kursu Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz 3-stoponiowy kurs terapii behawioralnej. Wolontariuszka, zdobywała doświadczenie w pracy z dziećmi w domu dziecka oraz w stowarzyszeniu zrzeszającym dzieci i młodzież niepełnosprawną. Wychowawczyni grupy II, prowadzi zajęcia plastyczne w ramach „Czwartkowego Przedszkola”. Z Przedszkolem związana czwarty rok.


Marcin Dębiński – pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, autor publikacji na temat edukacji przedszkolnej. Ponadto inżynier, absolwent SGGW, ukończył podyplomowe studium Bezpieczeństwa w szkole oraz 3-stopniowy kurs z zakresu terapii behawioralnej i pierwszy stopień języka migowego. Współpracował z Wyższą Szkołą Przymierza Rodzin oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej prowadząc ćwiczenia ze studentami. Od 26 lat pracuje z dziećmi, z tego ostatnich 18 lat w Przedszkolu. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania został nagrodzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wychowawca grupy 0, prowadzi zajęcia geograficzne „Klub podróżnika” w ramach „Czwartkowego przedszkola” oraz popołudniowe zajęcia naukowe. Przedszkolny ekspert do spraw historii, eksperymentów naukowych i tworzenia gier planszowych. Administruje stroną WWW przedszkola. Prowadzi internetowy portal z grami planszowymi dla dzieci.


Beata Oraniec – surdopedagog, pedagog Montessori, autorka publikacji na temat edukacji przedszkolnej. Ponadto ukończyła 3-stopniowy kurs z zakresu terapii behawioralnej. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania została nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wychowawczyni grupy 3, prowadzi zajęcia „Przyroda i ekologia” w ramach „Czwartkowego przedszkola”oraz uczestniczy w prowadzeniu grupy przygotowawczej. Przedszkolny ekspert od przyrody. Z Przedszkolem związana od 18 lat.


Jolanta Chechłacz – pedagog, wychowawczyni grupy „0”. Swoją pracę zawodową rozpoczęła w Domu Dziecka. Ostatnio pracowała z dziećmi sześcioletnimi. Ukończyła Wszechnicę Polską w Warszawie: kierunek Pedagogika, specjalność Edukacja dla Rynku Pracy. Studentka Wyższej Szkoły Przymierza Rodzin w Warszawie. Studia Podyplomowe z Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej z elementami terapii pedagogicznej. Ukończyła wiele warsztatów i kursów z zakresu pedagogiki, m.in. „Szkołę dla rodziców i wychowawców cz. I” na podstawie E. Mazlish, A. Faber „Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły” oraz T. Gordon „Wychowywanie bez porażek”, jak również cz. II „Rodzeństwo bez rywalizacji”. Prowadzi zajęcia plastyczne „Fabryka zabawek” w ramach „Czwartkowego Przedszkola” oraz „Plastusiowy zakątek” w ramach popołudniowych zajęć dodatkowych. Z przedszkolem związana od tego roku.


Pan Piotr – oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego. Ponadto muzyk-instrumentalista i absolwent muzykologii UKSW, ukończył 3-stopniowy kurs z zakresu terapii behawioralnej oraz pierwszy stopień kursu Integracji Sensorycznej w PSTIS. Wychowawca grupy 2, prowadzi zajęcia muzyczne w ramach „Czwartkowego przedszkola” oraz uczestniczy w prowadzeniu grupy przygotowawczej. Przedszkolny ekspert od wychowania muzycznego. Z Przedszkolem związany od 13 lat.


Monika Jastrzębska – pedagog, nauczycielka wychowania przedszkolnego. Studentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Pedagogika Specjalna – Terapia Pedagogiczna. Ukończyła kurs FETAC DCHSC – Childcare Level 5 w Irlandii. Tam też pracowała przez 4 lata w przedszkolu z elementami Montessori. Początkowo jako wolontariuszka, później jako pracownik etatowy. Prowadzi zajęcia „Origami” w ramach Czwartkowego Przedszkola oraz popołudniowych zajęć dodatkowych. Z Przedszkolem związana trzeci rok.


Arkadiusz Stupecki – pedagog, oligofrenopedagog. Ukończył pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą z arteterapią oraz pedagogikę specjalną o specjalizacji: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując jako instruktor terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej oraz wychowawca świetlicy. Wychowawca grupy 3, prowadzi zajęcia „Muzyczne podróże” w ramach „Czwartkowego przedszkola”. Z przedszkolem związany trzeci rok.


Marzena Wasilewska – pedagog,  nauczycielka przedszkolna i wczesnoszkolna. Ukończyła Akademię Świętokrzyską na kierunku pedagogika. Ukończyła kurs „Zachowań trudnych autyzmu i spektrum autyzmu”. Doświadczenia zdobywała pracując w żłobku i przedszkolu.
Wychowawczyni grupy 1, prowadzi zajęcia „Tańcowała igła z nitką” w ramach Czwartkowego Przedszkola. Przedszkolny ekspert w sprawie zajęć krawieckich. Z przedszkolem związana pierwszy rok.


Specjaliści przedszkolni

Katarzyna Hamerlak – oligofrenopedagog, superwizor terapii behawioralnej, psycholog, autorka publikacji na temat terapii behawioralnej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej. Certyfikowany terapeuta behawioralny PSTB. Odbyła staż w Princeton Child Development Institute w Princeton. Ukończyła I stopień PECS. Prowadzi szkolenia z zakresu stosowanej analizy zachowania. Nauczyciel-terapeuta, prowadzi terapię behawioralną dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Koordynuje terapię behawioralną w Przedszkolu i Punkcie Konsultacyjnym. Jako terapeuta pracuje od 14 lat z tego 12 lat w Przedszkolu i Punkcie Konsultacyjnym.


Greta Dębińska-Żołyniak – pedagog, logopedia, certyfikowany terapeuta behawioralny PSTB, odbyła staż w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Nauczyciel-terapeuta, prowadzi terapię behawioralną dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Przedszkolu i Punkcie Konsultacyjnym. Z Przedszkolem i Punktem Konsultacyjnym związana od 10 lat.


Monika Rosińska – oligofrenopedagog, pedagog Montessori, psycholog, certyfikowany terapeuta behawioralny PSTB, certyfikowany terapeuta motywujący PTTM, odbyła staż w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej (PSTB), Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (PTTM)  i do Stowarzyszenia Terapeutów Dialogu Motywującego (MINT), autorka publikacji na temat edukacji przedszkolnej i terapii behawioralnej. Nauczyciel-terapeuta prowadzi terapię dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Przedszkolu i Punkcie Konsultacyjnym. Koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu. Z Przedszkolem i Punktem Konsultacyjnym związana od 17 lat.


Anna Młynarczyk – pedagog specjalny specjalizujący się we wczesnej interwencji, nauczycielka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, autorka publikacji na temat edukacji przedszkolnej. Certyfikowany terapeuta behawioralny PSTB, odbyła staż w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Ukończyła I stopień PECS. Jako jedna z 6 osób w Polsce ma uprawnienia do prowadzenia badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania zaburzeń komunikacyjnych i społecznych u dzieci (metodą SACS). Nauczyciel-terapeuta, prowadzi terapię behawioralną dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Przedszkolu i w Punkcie Konsultacyjnym. Z Przedszkolem i Punktem Terapeutycznym związana od 8 lat.


Helena Misiak – oligofrenopedagog, pedagog edukacji elementarnej (przedszkolnej i wczesnoszkolnej). Ukończyła studia podyplomowe Terapia Pedagogiczna z edukacją daltońską i elementami systemu Marii Montessori na APS w Warszawie. Certyfikowany terapeuta behawioralny. Ukończyła I stopień PECS, szkolenie VB-MAAP. Doświadczenie w pracy zdobywała w Domu Pomocy Społecznej w pracy z dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną, przedszkolu dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciel-terapeuta, prowadzi terapię behawioralną dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Przedszkolu i w Punkcie Konsultacyjnym. Z Przedszkolem i Punktem Terapeutycznym związana od czterech lat.


Joanna Słupek – logopeda, filolog polski. Ukończyła filologię polską ze specjalnością logopedia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Ukończyła 3-stopniowy kurs z terapii behawioralnej, I stopień PECS oraz szkolenie VB-MAPP. Doświadczenie w pracy zdobywała prowadząc terapię  dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w gabinetach neurologopedycznych oraz Przedszkolu Specjalnym. Nauczyciel-terapeuta, prowadzi terapię dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Przedszkolu. Z Przedszkolem związana trzeci rok.


Ludwika Anna Adamczyk – psycholog. Ukończyła UKSW na kierunku psychologia, ukończyła szkolenie: „terapia behawioralny w teorii i praktyce: 3-modułowy kurs bazowy” w fundacji „Krok po kroku”, ukończyła kurs pedagogizacji na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Pracuje też w przedszkolu dla dzieci z autyzmem, ukończyła staż zawodowy dla osób ubiegających się o tytuł zawodowy terapeuty behawioralnego, odbyła staż w przedszkolu dla dzieci z autyzmem „Pastelowa układanka”. 3 lata pracy wolontariackiej z dziewczyną z porażeniem mózgowym – współpraca z fundacją „Szkoła niezwykła”. Z Przedszkolem związana drugi rok.


Małgorzata Wiśniewska – psychoterapeutka, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie oraz Polskiego Instytutu Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Prowadzi psychoterapię tańcem i ruchem z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych a także popołudniowe zajęcia dodatkowe „Zabawy z Tańcem i Ruchem”.


Agata Lange – logopeda, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku logopedia ogólna i kliniczna ze specjalizacją nauczania języka polskiego w szkole podstawowej realizowanym wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Swoje doświadczenie zdobywa w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w ośrodku specjalnym oraz na licznych praktykach w warszawskich placówkach oświatowych oraz medycznych, w których przeprowadza diagnozę i terapię zarówno dzieci, jak i dorosłych w zakresie logopedii ogólnej i neurologopedii. W Przedszkolu diagnozuje i prowadzi zajęcia logopedyczne dla dzieci oraz prowadzi konsultacje dla rodziców dzieci z przedszkola. Prowadzi popołudniowe zajęcia „Logofigle”. Z Przedszkolem związana od trzech lat.


Karina Juraga-Horosz – magister sztuki ze specjalizacją w prowadzeniu zespołów wokalno-instrumentalnych, oligofrenopedagog. Prowadzi chór dziecięco-młodzieżowy. Uczy muzyki w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Szkole Specjalnej. Przewodnicząca Sekcji Rodziców przy Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym. W Przedszkolu prowadzi rytmikę, zajęcia taneczne w ramach zajęć popołudniowych oraz przygotowuje i prowadzi zajęcia rytmiczne dla grupy przygotowawczej.


Adam Dąbrowski – magister sztuki. Wieloletni muzyk L’orchestre Symphonique Conservatoire National de Tunis oraz były nauczyciel muzyki w szkole francuskiej i arabskiej. Pracował jako nauczyciel muzyki w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga i w Fundacji im. K. Szymanowskiego. Obecnie prowadzi zajęcia z dziećmi w Fundacji MUZYKA-TALENT-PASJA w Warszawie. W Przedszkolu prowadzi zajęcia muzyczne.


Martyna Witkowska – fizjoterapeuta, hipoterapeuta. Dyplomowany terapeuta PNF, NDT Bobath, SI, Fits. Członek komisji egzaminacyjnej Polskiego Towarzystwa Hipoterapii, Członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. W Przedszkolu prowadzi grupową gimnastykę ogólnorozwojową i korekcyjną dla dzieci oraz indywidualną rehabilitację dla przedszkolaków o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Edyta Adamus – pedagog specjalny. Członek Komitetu Regionalnego Olimpiad Specjalnych. Pracownik socjalny i terapeuta w Warsztatach Terapii Zajęciowej Fundacji DOM. Prowadzi popołudniowe zajęcia ceramiczne oraz koordynuje współpracę z Warsztatami Terapii Zajęciowej.


Agnieszka Piyuka – filolog angielski. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na wydziale filologii angielskiej. Jako nauczyciel języka angielskiego pracuję od ponad dziesięciu lat. Doświadczenie zdobyła pracując m.in. w przedszkolach dwujęzycznych, szkołach językowych a także ucząc dzieci emigrantów polskich w Irlandii.


Anna Firek – pedagog, nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Z oświatą niepubliczną związana od 25 lat. Organizatorka zajęć „Podglądamy przyrodę”. Na co dzień pracuje w Zespole Szkół BEDNARSKA. Ukończyła warsztaty „Praca z grupą zróżnicowaną – praktyczne rozwiązania, kurs Edukacja na Nowo – nowoczesne technologie w szkole podstawowej, TIK w kształceniu na drugim i trzecim etapie edukacyjnym, szkolenie dla nauczycieli uczących dzieci uchodźców. Brała udział w wielu konferencjach poświęconych edukacji m.in. Nauczyciel wychowawcą każdego dziecka i partnerem rodziców. Zwolenniczka „Odimiennej nauki czytania Ireny Majchrzak”, pedagogiki Janusza Korczaka oraz Marii Montessori.


Pozostali pracownicy Przedszkola

Anna Bielska – księgowa, prowadzi sekretariat przedszkola. Z Przedszkolem związana od 4 lat.


Małgosia Czarnecka – kucharka, przygotowuje smaczne posiłki i koordynuje diety przedszkolaków. Z Przedszkolem związana od 19 lat.


Małgosia Dąbrowska – kucharka, przygotowuje smaczne posiłki i koordynuje diety przedszkolaków. Z Przedszkolem związana od 23 lat.


Zobacz też:
Przedszkole | Grupy | Kadra | Metodyka | Posiłki | RekrutacjaZajęcia | Opłaty | Kontakt

Podziel się na:
  • Digg
  • Blogger.com
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Mixx
  • MySpace
  • Twitter
  • Wykop