Kadra przedszkola

Dyrekcja Przedszkola

Dyrektor PrzedszkolaAnna Florek – psycholog, dyrektor, twórca autorskiego programu edukacyjno-wychowawczego przedszkola, autorka licznych publikacji na temat integracji, edukacji przedszkolnej i współpracy z rodzicami. Rzeczoznawca MEN i ekspert ORE (dawniej CMPP-P), Kuratorium Mazowieckiego. Prowadzi wykłady i ćwiczenia na warszawskich uczelniach (UKSW, UW, APS). Wielokrotnie nagradzana medalami za swoją działalność na rzecz edukacji i integracji.


Anna Gromadzka – nauczycielka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagog specjalny, autorka publikacji na temat edukacji przedszkolnej, warunków przyjaznej adaptacji dzieci oraz współpracy z rodzicami. Współpracowała z warszawskimi uczelniami: UW, APS, Wszechnicą Polską, Szkołą Wyższą Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Kolegium Nauczycielskim, UKSW prowadząc ćwiczenia i warsztaty ze studentami studiów dziennych i zaocznych. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania została nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wicedyrektor Przedszkola. Sprawuje opiekę nad praktykami studenckimi. Koordynuje rekrutację w placówce. Organizuje i prowadzi grupę przygotowawczą wg opracowanego przez siebie specjalnego programu adaptacyjnego. Ponadto prowadzi zajęcia krawieckie „Zręczne rączki” w ramach „Czwartkowego przedszkola”.


Wychowawcy Przedszkolni

MKMałgorzata Krówka – pedagog, nauczycielka wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną oraz edukacji przedszkolnej i rewalidacji. Ukończyła drugi stopień kursu języka miganego dla nauczycieli oraz pierwszy stopień kursu Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Wolontariuszka, zdobywała doświadczenie w pracy z dziećmi w domu dziecka oraz w stowarzyszeniu zrzeszającym dzieci i młodzież niepełnosprawną. Wychowawczyni grupy II, prowadzi zajęcia plastyczne w ramach „Czwartkowego Przedszkola”. Z Przedszkolem związana trzeci rok.


Marcin Dębiński – pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, autor publikacji na temat edukacji przedszkolnej. Ponadto inżynier, absolwent SGGW, ukończył podyplomowe studium Bezpieczeństwa w szkole oraz 3-stopniowy kurs z zakresu terapii behawioralnej i pierwszy stopień języka migowego. Współpracował z Wyższą Szkołą Przymierza Rodzin oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej prowadząc ćwiczenia ze studentami. Od 25 lat pracuje z dziećmi, z tego ostatnich 17 lat w Przedszkolu. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania został nagrodzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wychowawca grupy 0, prowadzi zajęcia geograficzne „Klub podróżnika” w ramach „Czwartkowego przedszkola” oraz popołudniowe zajęcia naukowe. Przedszkolny ekspert do spraw historii, eksperymentów naukowych i tworzenia gier planszowych. Administruje stroną WWW przedszkola. Prowadzi internetowy portal z grami planszowymi dla dzieci.


Beata Oraniec – surdopedagog, pedagog Montessori, autorka publikacji na temat edukacji przedszkolnej. Ponadto ukończyła 3-stopniowy kurs z zakresu terapii behawioralnej. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania została nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wychowawczyni grupy 3, prowadzi zajęcia „Przyroda i ekologia” w ramach „Czwartkowego przedszkola”oraz uczestniczy w prowadzeniu grupy przygotowawczej. Przedszkolny ekspert od przyrody. Z Przedszkolem związana od 17 lat.


Wychowawca grupy 1Rafał Chanke – surdopedagog. Ponadto ukończył podyplomowe studia ochrony środowiska oraz 3-stopniowy kurs z zakresu terapii behawioralnej. Wychowawca grupy 1, prowadzi zajęcia sportowe w ramach „Czwartkowego przedszkola” oraz zajęć popołudniowych a także uczestniczy w prowadzeniu grupy przygotowawczej. Przedszkolny ekspert od sportu i wychowania fizycznego. Z Przedszkolem związany od 18 lat.


brBeata Kowalczyk – oligofenopedagog, surdopedagog. Ukończyła pedagogikę specjalną o specjalizacji: surdopedagogika, oligofrenopedagogika oraz edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie. Doświadczenie zdobyła poprzez pracę z dziećmi w Polsce oraz w Zambii. Wychowawczyni grypy 1, prowadzi popołudniowe zajęcia teatralne „Maskarada” oraz „Fabrykę zabawek” w ramach „Czwartkowego przedszkola”. Z Przedszkolem związana trzeci rok.


Piotr Kryspin – oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego. Ponadto muzyk-instrumentalista i absolwent muzykologii UKSW, ukończył 3-stopniowy kurs z zakresu terapii behawioralnej oraz pierwszy stopień kursu Integracji Sensorycznej w PSTIS. Wychowawca grupy 2, prowadzi zajęcia muzyczne „Kolorowe nutki” w ramach „Czwartkowego przedszkola” oraz uczestniczy w prowadzeniu grupy przygotowawczej. Przedszkolny ekspert od wychowania muzycznego. Z Przedszkolem związany od 11 lat.


Monika Jastrzębska – pedagog, nauczycielka wychowania przedszkolnego. Studentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Pedagogika Specjalna – Terapia Pedagogiczna. Ukończyła kurs FETAC DCHSC – Childcare Level 5 w Irlandii. Tam też pracowała przez 4 lata w przedszkolu z elementami Montessori. Początkowo jako wolontariuszka, później jako pracownik etatowy. Prowadzi zajęcia „Origami” w ramach Czwartkowego Przedszkola oraz popołudniowych zajęć dodatkowych. Z Przedszkolem związana drugi rok.


Arkadiusz Stupecki – pedagog, oligofrenopedagog. Ukończył pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą z arteterapią oraz pedagogikę specjalną o specjalizacji: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując jako instruktor terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej oraz wychowawca świetlicy. Wychowawca grupy 3, prowadzi zajęcia „Muzyczne podróże” w ramach „Czwartkowego przedszkola”. Z przedszkolem związany drugi rok.


Izabela Brzezińska – pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy, nauczyciel wspomagający. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej o kierunku pedagogika specjalna, specjalność terapia zajęciowa oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o kierunku zdrowie publiczne. Praktyki zawodowe zdobyła pracując w Domu Pomocy Społecznej, Warsztacie Terapii Zajęciowej oraz w szpitalu z osobami niepełnosprawnymi jako terapeuta zajęciowy. Nauczyciel wspomagający w grupie 0. Z przedszkolem związana od roku.


Specjaliści przedszkolni

Terapeuta behawioralnyKatarzyna Hamerlak – oligofrenopedagog, superwizor terapii behawioralnej, psycholog, autorka publikacji na temat terapii behawioralnej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej. Certyfikowany terapeuta behawioralny PSTB. Odbyła staż w Princeton Child Development Institute w Princeton. Ukończyła I stopień PECS. Prowadzi szkolenia z zakresu stosowanej analizy zachowania. Nauczyciel-terapeuta, prowadzi terapię behawioralną dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Koordynuje terapię behawioralną w Przedszkolu i Punkcie Konsultacyjnym. Jako terapeuta pracuje od 13 lat z tego 11 lat w Przedszkolu i Punkcie Konsultacyjnym.


Terapeuta behawioralnyGreta Dębińska-Żołyniak – pedagog, logopedia, certyfikowany terapeuta behawioralny PSTB, odbyła staż w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Nauczyciel-terapeuta, prowadzi terapię behawioralną dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Przedszkolu i Punkcie Konsultacyjnym. Z Przedszkolem i Punktem Konsultacyjnym związana od 9 lat.


Monika Rosińska – oligofrenopedagog, pedagog Montessori, psycholog, certyfikowany terapeuta behawioralny PSTB, certyfikowany terapeuta motywujący PTTM, odbyła staż w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej (PSTB), Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (PTTM)  i do Stowarzyszenia Terapeutów Dialogu Motywującego (MINT), autorka publikacji na temat edukacji przedszkolnej i terapii behawioralnej. Nauczyciel-terapeuta prowadzi terapię dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Przedszkolu i Punkcie Konsultacyjnym. Koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu. Z Przedszkolem i Punktem Konsultacyjnym związana od 16 lat.


Pani AniaAnna Młynarczyk – pedagog specjalny specjalizujący się we wczesnej interwencji, nauczycielka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, autorka publikacji na temat edukacji przedszkolnej. Certyfikowany terapeuta behawioralny PSTB, odbyła staż w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Ukończyła I stopień PECS. Jako jedna z 6 osób w Polsce ma uprawnienia do prowadzenia badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania zaburzeń komunikacyjnych i społecznych u dzieci (metodą SACS). Nauczyciel-terapeuta, prowadzi terapię behawioralną dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Przedszkolu i w Punkcie Konsultacyjnym. Z Przedszkolem i Punktem Terapeutycznym związana od 7 lat.


Helena Misiak – oligofrenopedagog, pedagog edukacji elementarnej (przedszkolnej i wczesnoszkolnej). Ukończyła studia podyplomowe Terapia Pedagogiczna z edukacją daltońską i elementami systemu Marii Montessori na APS w Warszawie. Certyfikowany terapeuta behawioralny. Ukończyła I stopień PECS, szkolenie VB-MAAP. Doświadczenie w pracy zdobywała w Domu Pomocy Społecznej w pracy z dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną, przedszkolu dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciel-terapeuta, prowadzi terapię behawioralną dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Przedszkolu i w Punkcie Konsultacyjnym. Z Przedszkolem i Punktem Terapeutycznym związana od trzech lat.


jsJoanna Słupek – logopeda, filolog polski. Ukończyła filologię polską ze specjalnością logopedia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Ukończyła 3-stopniowy kurs z terapii behawioralnej, I stopień PECS oraz szkolenie VB-MAPP. Doświadczenie w pracy zdobywała prowadząc terapię  dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w gabinetach neurologopedycznych oraz Przedszkolu Specjalnym. Nauczyciel-terapeuta, prowadzi terapię dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Przedszkolu. Z Przedszkolem związana drugi rok.


Ludwika Anna Adamczyk – psycholog. Ukończyła UKSW na kierunku psychologia, ukończyła szkolenie: „terapia behawioralny w teorii i praktyce: 3-modułowy kurs bazowy” w fundacji „Krok po kroku”, ukończyła kurs pedagogizacji na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Pracuje też w przedszkolu dla dzieci z autyzmem, ukończyła staż zawodowy dla osób ubiegających się o tytuł zawodowy terapeuty behawioralnego, odbyła staż w przedszkolu dla dzieci z autyzmem „Pastelowa układanka”. 3 lata pracy wolontariackiej z dziewczyną z porażeniem mózgowym – współpraca z fundacją „Szkoła niezwykła”. Z Przedszkolem związana od tego roku.


Teraputa tańcem i ruchemMałgorzata Wiśniewska – psychoterapeutka, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie oraz Polskiego Instytutu Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Prowadzi psychoterapię tańcem i ruchem z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych a także popołudniowe zajęcia dodatkowe „Zabawy z Tańcem i Ruchem”.


logopeda

Agata Lange – logopeda, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku logopedia ogólna i kliniczna ze specjalizacją nauczania języka polskiego w szkole podstawowej realizowanym wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Swoje doświadczenie zdobywa w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w ośrodku specjalnym oraz na licznych praktykach w warszawskich placówkach oświatowych oraz medycznych, w których przeprowadza diagnozę i terapię zarówno dzieci, jak i dorosłych w zakresie logopedii ogólnej i neurologopedii. W Przedszkolu diagnozuje i prowadzi zajęcia logopedyczne dla dzieci oraz prowadzi konsultacje dla rodziców dzieci z przedszkola. Prowadzi popołudniowe zajęcia „Logofigle”. Z Przedszkolem związana od dwóch lat.


Pani KarinaKarina Juraga-Horosz – magister sztuki ze specjalizacją w prowadzeniu zespołów wokalno-instrumentalnych, oligofrenopedagog. Prowadzi chór dziecięco-młodzieżowy. Uczy muzyki w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Szkole Specjalnej. Przewodnicząca Sekcji Rodziców przy Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym. W Przedszkolu prowadzi rytmikę, zajęcia taneczne w ramach zajęć popołudniowych oraz przygotowuje i prowadzi zajęcia rytmiczne dla grupy przygotowawczej.


Nauczyciel muzykiAdam Dąbrowski – magister sztuki. Wieloletni muzyk L’orchestre Symphonique Conservatoire National de Tunis oraz były nauczyciel muzyki w szkole francuskiej i arabskiej. Pracował jako nauczyciel muzyki w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga i w Fundacji im. K. Szymanowskiego. Obecnie prowadzi zajęcia z dziećmi w Fundacji MUZYKA-TALENT-PASJA w Warszawie. W Przedszkolu prowadzi zajęcia muzyczne.


FizjoterapeutaMartyna Witkowska – fizjoterapeuta, hipoterapeuta. Dyplomowany terapeuta PNF, NDT Bobath, SI, Fits. Członek komisji egzaminacyjnej Polskiego Towarzystwa Hipoterapii, Członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. W Przedszkolu prowadzi grupową gimnastykę ogólnorozwojową i korekcyjną dla dzieci oraz indywidualną rehabilitację dla przedszkolaków o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Nauczycielka ceramikiEdyta Adamus – pedagog specjalny. Członek Komitetu Regionalnego Olimpiad Specjalnych. Pracownik socjalny i terapeuta w Warsztatach Terapii Zajęciowej Fundacji DOM. Prowadzi popołudniowe zajęcia ceramiczne oraz koordynuje współpracę z Warsztatami Terapii Zajęciowej.


Nauczyciel angielskiegoDorota Maksymiuk – filolog angielski. Nauczycielka angielskiego od 13 lat. Doświadczenie zdobyła pracując m.in. w przedszkolu, szkole językowej, a także prowadząc zajęcia indywidualne z dziećmi oraz młodzieżą.


Pozostali pracownicy Przedszkola

Anna Bielska – księgowa, prowadzi sekretariat przedszkola. Z Przedszkolem związana od 3 lat.


Małgosia Czarnecka – kucharka, przygotowuje smaczne posiłki i koordynuje diety przedszkolaków. Z Przedszkolem związana od 18 lat.


Małgosia Dąbrowska – kucharka, przygotowuje smaczne posiłki i koordynuje diety przedszkolaków. Z Przedszkolem związana od 22 lat.


Agata Królak – dba o czystość naszego przedszkola.  Z Przedszkolem związana od dwóch lat.


Zobacz też:
Przedszkole | Grupy | Kadra | Metodyka | Posiłki | RekrutacjaZajęcia | Opłaty | Kontakt

Podziel się na:
  • Digg
  • Blogger.com
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Mixx
  • MySpace
  • Twitter
  • Wykop