II dzień Konferencji (Warsztaty)

Program II dnia Konferencji

„Nauczyciel wychowawcą każdego dziecka i partnerem rodziców”

z cyklu Wiosenne spotkanie praktyków.

25 kwietnia 2015

Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA

Warszawa, ul. Wolumen 3

9.45 – 10.00

REJESTRACJA

10.00 – 13.00

Warsztat  I

Temat: Rodzic i wychowawca jako partnerzy – jakie należy spełnić warunki i jakie są tego korzyści.

Prowadzący:
wychowawcy – Małgorzata Grot i Rafał Chanke,
terapeuta – Greta Dębińska,
rodzice dzieci uczęszczających do Społecznego Przedszkola Integracyjnego.

Opis: Warsztat skierowany jest do nauczycieli, rodziców oraz innych osób pracujących z dziećmi. Celem warsztatu jest zapoznanie z możliwościami przygotowania środowiska fizycznego i społecznego, by sprostać potrzebom dziecka oraz ze sposobami wyjścia  naprzeciw  oczekiwaniom i prośbom rodziców wobec placówki.

10.00 – 13.00

Warsztat II

Temat: Włączanie dziecka niepełnosprawnego do grupy – etapy, dostosowania i współpraca.

Prowadzący:
wychowawcy – Monika Chodorowska i Piotr Kryspin,
terapeuta – Marta Liśniewska,
rodzice jednego z dzieci

Opis:  Celem warsztatów jest przedstawienie sposobów pracy i etapów wprowadzania dziecka niepełnosprawnego do grupy rówieśniczej. Uczestnikom zaprezentowane zostaną metody wykorzystywane podczas pracy ( plany aktywności, plany na zabawę) a także opinie rodziców.

10.00 – 13.00

 

Warsztat III

Temat: Praca z grupą zróżnicowaną – praktyczne rozwiązania.

Prowadzący:
wychowawcy – Beata Oraniec i Marcin Dębiński,
terapeuta – Anna Młynarczyk,
rodzic jednego z dzieci.

Opis: Warsztat skierowany jest do nauczycieli i innych osób pracujących w grupach integracyjnych lub zróżnicowanych wiekowo. Uczestnicy warsztatu poznają istotę pracy Metodą Pytań Dzieci w tym indywidualizację podejścia do dziecka . Uczestnicy uzyskają praktyczne wskazówki jak prowadzić zajęcia grupowe (w tym zaplanują je zgodnie z podziałem na cztery przestrzenie aktywności). W trakcie warsztatów przygotują plany aktywności wspierające funkcjonowanie dzieci z autyzmem i dowiedzą się jak rozwijać motywację.

10.00 – 13.00

 

Warsztat IV

Temat: Jak uczyć samodzielności, komunikowania się i umiejętności społecznych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Prowadzący:
terapeuci – Katarzyna Hamerlak i Anna Gromadzka,
rodzice

Opis: Warsztaty skierowane są do osób pracujących z dziećmi oraz rodziców. Celem warsztatów jest zapoznanie ze skutecznymi narzędziami i technikami służącymi do nauki samodzielności, komunikacji i umiejętności społecznych. Prowadzący warsztaty- terapeuci i rodzice przedstawią stosowane na co dzień praktyczne metody pracy w przedszkolu/szkole i w domu. Uczestnikom zostaną zaprezentowane materiały video oraz konkretne pomoce.

Podziel się na:
  • Digg
  • Blogger.com
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Mixx
  • MySpace
  • Twitter
  • Wykop