Punkt Konsultacyjny

Oferta zajęć Punktu Konsultacyjnego skierowana jest dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, terapeutów dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Spotkanie obserwacyjno – diagnostyczne.
Zespół specjalistów ( psycholog, pedagog, logopeda) po wywiadzie z rodzicami i zapoznaniu się z umiejętnościami dziecka opracowuje program edukacyjno-terapeutyczny. Zajęcia odbywają się w siedzibie Fundacji ul. Wolumen 3

Czas trwania :   2 razy po 60 min.
Koszt: 240 zł.

Wizyta domowa na terenie Warszawy i okolic.
Obserwacja dziecka w naturalnym środowisku celem poznania  pełnego repertuaru jego aktywności i zachowań. Rodzice otrzymują pisemne zalecenia do pracy z dzieckiem.

Czas trwania wizyty : ok. 2 godz.
Koszt : 250 – 300 zł.

Systematyczne zajęcia terapeutyczne
Cykliczne zajęcia zgodnie z ustalonym z Rodzicami grafikiem. Zajęcia odbywają się w siedzibie Fundacji ul. Wolumen 3

 1. terapia logopedyczna 30 min. – 60 zł.
 2. terapia psychologiczno-pedagogiczna 60 min. – 80 zł.

Konsultacja dla rodziców.
Wsparcie psychologiczne dla rodziców dzieci, które   przejawiają trudności wychowawcze oraz rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Czas trwania spotkania : 50 min.
Koszt: 80 zł.

Diagnoza funkcjonalna (PEP-R).
Test przeznaczony do badania dzieci do lat 7. Obejmuje opis poszczególnych sfer.  Dzięki ocenie w poszczególnych sferach mamy możliwość oceny specyficznych właściwości rozwoju danej osoby.

Czas trwania:  ok. 4 godz.
Koszt  :  350 zł.

Superwizja pracy terapeuty lub nauczyciela prowadzącego zajęcia  w poradni / przedszkolu /szkole / innym ośrodku.
Wizyta obejmuje obserwację dziecka w naturalnym środowisku a w szczególności: poznanie sposobów nawiązywania relacji z rówieśnikami i dorosłymi, radzenie sobie w sytuacjach zadaniowych oraz  rodzaje podejmowanych w grupie aktywności.

Terapeuta lub nauczyciel otrzymuje program i wytyczne edukacyjno-terapeutyczne. Superwizor dokonuje także ogólnej ewaluacji sposobu pracy terapeuty.

Czas trwania : do 2 godz.
Koszt :  300 zł.

Zobacz też:
| Terapia | Punkt Konsultacyjny | Rodzaje terapii | Program terapii | Integracja | TUS |

Podziel się na:
 • Digg
 • Blogger.com
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • Mixx
 • MySpace
 • Twitter
 • Wykop