Zajęcia popołudnowe

Zajęcia Popołudniowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 – 16.00 i są przeznaczone dla dzieci uczęszczających do Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA (o ile nie wskazano inaczej). Opłata za te zajęcia nie jest wliczona w czesne i jest podana w opisie. Maksymalna liczebność grup wynosi 6-12 osób w zależności od rodzaju zajęć.

Jeśli są wolne miejsca to dziecko może uczęszczać na kilka rodzajów zajęć. Pierwszeństwo w zapisie mają jednak dzieci korzystające tylko z jednego rodzaju zajęć. Zapisu dokonujemy emailem w sekretariacie Fundacji podając do 2 propozycji (preferowaną i zapasową). Decyzję o przyjęciu dziecka na zajęcia dodatkowe podejmuje osoba je prowadząca.

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 września 2021 r. Następnego dnia będzie już można sprawdzić na jakie zajęcia dzieci zostały zakwalifikowane. Po tym terminie będzie można zapisać dziecko na kolejne zajęcia, o ile będą jeszcze wolne miejsca.  Zajęcia rozpoczynają się  od piątku 17 września 2021.

Poniżej podano krótki opis zajęć i dni, w których się odbywają.


Ceramika

Prowadzi: pani Edyta
W ramach zajęć proponuję ręczne formowanie z brył gliny, wałeczków, kulek i taśm, z użyciem różnorodnych form pomocniczych, wycinanie od szablonów z rozwałkowanego plastra gliny. W trakcie zajęć dzieci będą mogły wykonać różnego rodzaju ozdoby, proste naczynia, figurki zwierząt, postacie z bajek oraz zrealizować własne pomysły. Wszystkie wykonane prace zostaną utwardzone przez wypalenie i oddane wykonawcy.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki
Koszt:  kwartalnie: 240 PLN

Pierwsze zajęcia: 4.10.2021


Taniec dla dzieci starszych (4-6 lat)

Prowadzi: pani Diana
Taniec jest znakomitym sposobem na spędzenie czasu wolnego zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Od lat mówi się o cennym wpływie tańca na ogólny rozwój dzieci. Współpraca ze mną pozwoli Państwa dzieciom na poszerzenie swoich umiejętności ruchowych, koordynacji ciała, poprawę postawy oraz sylwetki, poczucia rytmu jak i podniesienie poziomu pewności siebie a nawet skupienia podczas innych zajęć. Prowadzone przeze mnie zajęcia podzielone są na cześć taneczną oraz gry i zabawy przy muzyce pozwalające utrzymać skupienie najmłodszych.

Zajęcia odbywają w piątki
Koszt: wrześniowe zajęcia próbne: 40 PLN, kwartalnie: 240 PLN

Pierwsze zajęcia: 17.09.2021


 Podglądamy Przyrodę dla dzieci starszych (4-6 lat)

Prowadzą: pani Ania
Co wiemy o przyrodzie? Jak możemy podglądać przyrodę? Co lubią rośliny? Czy oddychają? Co jedzą? Co robią nocą? Co może ukrywać doniczka? Jak długo żyją drzewa? Dlaczego liście są zielone? Czy to prawda, że ptaki są niemądre? Ile czasu śpią ptaki? Jaki jest ptasi plan dnia? Skąd bierze się skorupka jajka?
Na te i inne pytania będziemy szukać odpowiedzi na zajęciach przyrodniczych. Punktem wyjścia jest dziecięca ciekawość. Dzieci staną się autorami tematów zajęć. W naukowych poszukiwaniach wykorzystamy metodę obserwacji, eksperyment i wspólne rozmowy. Dzieci stworzą kolekcje – dokumentację swoich naukowych poszukiwań.

Zajęcia odbywają się we wtorki i środy
Koszt: wrześniowe zajęcia próbne: 40 PLN, kwartalnie: 240 PLN

Pierwsze zajęcia: 21.09.2021 i 22.09.2021


Sprawne rączki

Prowadzi: pani Iza

Celem zajęć jest usprawnianie kończyny górnej, kształtowanie prawidłowej postawy siedzącej, rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowej. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które:

  • mają obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej oraz obręczy barkowej,
  • niechętnie podejmują wykonywanie prac plastycznych, zabawy z plasteliną, wycinanie itp.,
  • unikają dotykania nowych i różnorodnych faktur i materiałów,
  • mają trudności w trzymaniu trzymaniu kredki, ołówka,
  • przejawiają trudności w czynnościach samoobsługowych (ubieranie, zapinanie guzików, zakładanie butów, zasuwania zamka),
  • mają trudności w układaniu, chwytaniu małych elementów, często upuszczają przedmioty.

Na zajęciach będziemy gimnastykować się, konstruować, układać, malować, lepić, wycinać, wydzierać. 🙂

Zajęcia odbywają się w środy
Koszt: wrześniowe zajęcia próbne: 40 PLN, kwartalnie: 240 PLN

Pierwsze zajęcia: 22.09.2021


Zajęcia plastyczne

Prowadzi: pani Aleksandra
Zajęcia przewidują poznanie i wykorzystanie różnych technik plastycznych, tworzenie kompozycji płaskich i przestrzennych. W trakcie zajęć dzieci będą między innymi:
• malować na szkle,
• malować farbami plakatowymi i akwa­relowymi z użyciem pędzelków, patyczków lub piórek,
• rysować kredkami świecowymi, ołówkowymi oraz pastelami,
• modelować i lepić z gliny, plasteliny, modeliny, masy solnej
i masy papierowej,
• układać kompozycje z wykorzystaniem włóczek, guzików oraz różnych materiałów przyrodniczych.

Zajęcia odbywają się we czwartki
Koszt: wrześniowe zajęcia próbne: 40 PLN, kwartalnie: 240 PLN

Pierwsze zajęcia: 23.09.2021


Regulamin Zajęć Popołudniowych dostępny jest w siedzibie Fundacji.

Wpłat za te zajęcia można dokonywać osobiście w sekretariacie lub przelewem na Konto:
Fundacja CZAS DZIECIŃSTWA
61 1020 1026 0000 1702 0196 1218 (PKO BP S.A)