Rekrutacja do przedszkola

Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci po ukończeniu 3 roku życia i nie podlegające obowiązkowi szkolnemu.

Zgłoszenia dziecka Rodzice mogą składać w dowolnym czasie.

Rekrutację do przedszkola Rodzice rozpoczynają od wizyty w przedszkolu i zapoznaniu się z placówką oraz złożeniu dokumentów rekrutacyjnych. Kartę zgłoszenia można pobrać w sekretariacie przedszkola lub tutaj. Przedszkole nie prowadzi rekrutacji w systemie elektronicznym.

Jeśli zgłoszenie dziecka nie nastąpiło w roku kalendarzowym, w którym może być ono przyjęte do Przedszkola, Rodzice muszą potwierdzić swoje zgłoszenie w styczniu tego roku osobiście lub mailowo (wysyłając wypełniony dokument).

Lista dzieci przyjętych do przedszkola jest ustalana i podawana do wiadomości zainteresowanym w marcu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do Przedszkola określają Statut i Regulamin Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA.

Zobacz też:
Przedszkole | Grupy | Kadra | Metodyka | Posiłki | Q&A  | Zajęcia | Opłaty | Kontakt