Rekrutacja do przedszkola

Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci po ukończeniu 3 roku życia i nie podlegające obowiązkowi szkolnemu.

Zgłoszenia dziecka Rodzice mogą składać w dowolnym czasie.

Rekrutację do przedszkola Rodzice rozpoczynają od wizyty w przedszkolu i zapoznaniu się z placówką oraz złożeniu dokumentów rekrutacyjnych. Kartę zgłoszenia można pobrać w sekretariacie przedszkola lub tutaj. Przedszkole nie prowadzi rekrutacji w systemie elektronicznym.

Jeśli zgłoszenie dziecka nie nastąpiło w roku kalendarzowym, w którym może być ono przyjęte do Przedszkola, Rodzice muszą potwierdzić swoje zgłoszenie w styczniu tego roku osobiście lub mailowo (wysyłając wypełniony dokument).

Lista dzieci przyjętych do przedszkola jest ustalana i podawana do wiadomości zainteresowanym w marcu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do Przedszkola określają Statut i Regulamin Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA.

Zobacz też:
Przedszkole | Grupy | Kadra | Metodyka | Posiłki | Rekrutacja | Zajęcia | Opłaty | Kontakt

Podziel się na:
  • Digg
  • Blogger.com
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Mixx
  • MySpace
  • Twitter
  • Wykop