Spis treści książki „Dziecko w grupie”

Wstęp

Część I. Założenia programu Dziecko w grupie.
1. Wychowanie przedszkolne – jak to rozumieć i praktykować?
1.1. Dla kogo jest przedszkole i jakie w związku z tym powinno być?
1.2. Wychowanie przedszkolne w koncepcji Marii Montessori.
1.3. Koncepcje rozwoju człowieka ważne dla programu wychowania przedszkolnego Dziecko w grupie.
2. Autorska koncepcja wychowania przedszkolnego Dziecko w grupie.
2.1. Przedszkole – zróżnicowane środowisko społeczne i rozwojowe dziecka.
2.2. Aktywności dziecka warunkujące wszechstronny rozwój.
2.3. Ludzie wokół dziecka.
2.3.1. Dziecko w grupie.
2.3.2. Dzieci z grupy.
2.3.3. Dorośli.
2.4. Wychowanie przedszkolne – nie edukacja przedszkolna.
2.5. Przedszkolak potrzebujący specjalnej opieki i wsparcia.
2.5.1. Gotowość dziecka do aktywnego uczestnictwa w grupie.
2.5.2. Organizowanie przez świadomych i kompetentnych dorosłych przyjaznego środowiska fizycznego i rówieśniczego.
2.5.3. Z indywidualizowane sposoby włączania dziecka do grupy.
2.6. Współdziałanie z rodzicami – najważniejszymi osobami dla dziecka.
2.6.1. Budowanie relacji z rodzicami.
2.6.2. Warunki udanej współpracy z rodzicami.

Część II. Program wychowania przedszkolnego
Dziecko w grupie w praktyce.
1. Cele i zadania programu Dziecko w grupie.
1.1. Wspieranie dziecka w jego rozwoju.
1.2. Pomoc i wspieranie rodziców w opiece nad dzieckiem i jego wychowaniu.
1.3. Organizowanie warunków wychowania i uczenia się dla dzieci o opóźnionym bądź zaburzonym rozwoju.
2. Przestrzenie aktywności przedszkolaka i treści programowe.
2.1. Przestrzenie aktywności dziecka.
2.1.1. Przestrzeń percepcji zmysłowej i wielozmysłowego poznawania.
2.1.2. Przestrzeń wiedzy o świecie i rządzących nim prawach.
2.1.3. Przestrzeń języka, mowy i porozumiewania się.
2.1.4. Przestrzeń działania.
2.2. Treści programowe.
2.2.1. Dziecko gromadzi wiedzę o sobie i otaczającym je świecie.
2.2.2. Dziecko z każdym dniem lepiej rozumie prawa rządzące otaczającym światem i wykorzystuje to w codziennym życiu.
2.2.3. Dziecko jest coraz bardziej samodzielne i coraz lepiej dba o bezpieczeństwo.
2.2.4. Dziecko zdobywa umiejętności potrzebne do rozpoczęcia nauki czytania, pisania i matematyki.
3. Warunki realizacji programu – organizowanie stymulującego środowiska rówieśniczego.
3.1. Grupa różnowiekowa – przyjazne i inspirujące środowisko uczenia się.
3.2. Włączanie do grupy dziecka niepełnosprawnego.
3.2.1. Działania na rzecz dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi przed przyjęciem do przedszkola.
3.2.2. Działania na rzecz przedszkolaka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.
3.3. Poczucie bezpieczeństwa – warunek rozwoju i uczenia się dziecka.
4. Warunki realizacji programu – osoby dorosłe ważne dla przedszkolaka.
4.1. Wychowawcy dzieci.
4.2. Inni pracownicy przedszkola.
4.3. Rodzice w przedszkolu.
4.3.1. Pierwsze spotkanie z dzieckiem i jego rodzicami.
4.3.2. Budowanie więzi z rodzicami w okresie adaptacji ich dziecka do warunków przedszkola.
4.3.3. Indywidualne spotkania z rodzicami.
5. Warunki realizacji programu – zagospodarowanie miejsc pobytu dzieci.
5.1. Sala zajęć.
5.2. Ogródek.
6. Warunki realizacji programu – czas w przedszkolu.
7. Warunki realizacji programu – dziecięce aktywności i metody pracy wychowawców.
7.1. Swobodna zabawa w małych grupach lub indywidualna.
7.2. Czynności życia codziennego.
7.3. Zajęcia organizowane przez wychowawców.
7.3.1. Zajęcia zorganizowane dla całej grupy.
7.3.2. Zajęcia zorganizowane w małych grupach.
7.3.3. Zajęcia indywidualne.
7.4. Zajęcia dodatkowe.
7.5. Specjalistyczne zajęcia indywidualne.
7.6. Metoda projektu jako sposób całościowego podejścia do realizacji treści programowych.
8. Obserwowanie i dokumentowanie zmian w rozwoju dzieci.
9. Kompetencje przedszkolaka.
9.1. Kompetencje przedszkolaka – co to jest?
9.2. Portret dziecka kończącego przedszkole.

Bibliografia.

Aneks 1. Sprawozdanie z projektu zrealizowanego z grupą dzieci w wieku 3-5 lat w Społecznym Przedszkolu Integracyjnym w dniach: 14.04.– 24.04.2009r.
Aneks 2. Portret przedszkolaka.
Aneks 3. Jaś oprowadza po przedszkolu.

Spis treści | Przykładowy rozdział | Zakup książki | Recenzje |

Podziel się na:
  • Digg
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Wykop
  • Drukuj
Ten wpis został opublikowany w kategorii Publikacje Fundacji i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.