Centrum Doskonalenia Nauczycieli

zaprasza na praktyczne szkolenia stacjonarne:


UWAGA! Aby zapisać się na szkolenie należy pobrać (wersja PDF, DOCX) i wypełnić Kartę zgłoszenia  a następnie odesłać ją na adres szkolenia@czasdziecinstwa.com.pl

.

„Depresja u dzieci i młodzieży”

Program warsztatów:
Depresja coraz częściej dotyka nie tylko dorosłych, ale też dzieci i młodzież. Wczesne rozpoznanie daje możliwość szybszego zmniejszenia cierpienia dotkniętej depresją osoby. Podczas webinaru uczestnicy dowiedzą się:
1. Na jakie sygnały wysyłane przez dzieci powinniśmy zwrócić uwagę?
2. Czym różni się depresja u dzieci i młodzieży od depresji dorosłych?
3. Co możemy zrobić jako rodzice, nauczyciele i specjaliści gdy podejrzewamy u dziecka i młodego człowieka depresję?
4. W jaki sposób możemy udzielać wsparcia?

Odbiorcy warsztatów:

Rodzice, nauczyciele, psycholodzy i terapeuci.

Prowadząca szkolenie:

Monika Rosińska – psycholożka, certyfikowana terapeutka behawioralna oraz Dialogu Motywującego, szkoleniowiec, współtwórczyni autorskiego programu TUS w Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA, współprowadząca zajęcia TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym. Pracuje z dziećmi o zaburzonym rozwoju, z problemami lękowymi, obniżonym nastroju, wspiera rodziców i nauczycieli. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania została nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

Termin: 24.04.2024 r.
Czas trwania: 2 h dydaktyczne

Forma szkolenia: on-line

Koszt: 49 PLN (zaświadczenie w wersji elektronicznej i materiały ze szkolenia)
Na zgłoszenia czekamy do: 19.04.2024

Zgłoszenia : tel. 22 663 55 21 / 501 738 818 lub mail: szkolenia@czasdziecinstwa.com.pl

W mailu zwrotnym organizatorzy wysyłają potwierdzenie zapisu na szkolenie i dalsze informacje.

.

„Sprawdzone sposoby wspierania dzieci w radzeniu sobie z trudnościami w sytuacjach codziennych”

Program szkolenia:

 1. Budowanie systemów motywacyjnych u dzieci przy obniżonej motywacji wewnętrznej.
 2. Nauka planowania swoich działań i wykonywania poleceń.
 3. Minimalizowanie zachowań utrudniających podjęcie samodzielnej nauki.

Odbiorcy szkolenia:

 • nauczyciele, terapeuci, rodzice

Prowadząca szkolenie:
Katarzyna Hamerlak – oligofrenopedagog, superwizor terapii behawioralnej, psycholog, autorka publikacji na temat terapii behawioralnej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej. Certyfikowany terapeuta behawioralny PSTB. Odbyła staż w Princeton Child Development Institute w Princeton. Ukończyła I stopień PECS. Prowadzi szkolenia z zakresu stosowanej analizy zachowania. Nauczyciel-terapeuta, prowadzi terapię behawioralną dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Termin: 16.04.2024 r.

Czas trwania: godz. 18.00 – 19.30 (2 h dydaktyczne)

Forma szkolenia: szkolenie on line

Koszt: 49 PLN (zaświadczenie w wersji elektronicznej i materiały za szkolenia)

Na zgłoszenia czekamy do: 12.04.2024 r.
Zgłoszenia : tel. 22 663 55 21 / 501 738 818 lub mail: szkolenia@czasdziecinstwa.com.pl

.

„Wiosenne zajęcia florystyczne w przedszkolu”

Pomysły na wiosenne dekoracje z roślin wykonywane przez dzieci.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się:

 • jaką wartość mają dla dzieci zajęcia z roślinami
 • jakich materiałów technicznych i roślinnych można użyć do wykonania dekoracji wiosennych
 • gdzie można zaopatrzyć się w rośliny potrzebne do zajęć
 • jakie mogą być pomysły na wykonanie prezentów na różne okazje w przedszkolu

Odbiorcy warsztatów:

 • Rodzice, nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Prowadząca szkolenie:

Beata Oraniec – nauczyciel wychowania przedszkolnego, surdopedagog, florystka, hortiterapeuta. Prowadzi szkolenia z zakresu edukacji przedszkolnej, włączania i integracji dzieci w grupach rówieśniczych i mieszanych wiekowo oraz warsztaty florystyczne dla dzieci i dorosłych.

Forma szkolenia: on – line

Termin: 21.03.2024 r.

Czas trwania: godz. 18:00 – 19:30  (2 h dydaktyczne)

Koszt: 49 PLN (w tym zaświadczenie w wersji elektronicznej, materiały szkoleniowe)

Na zgłoszenia czekamy do: 15.03.2024
Zgłoszenia : tel. 22 663 55 21 / 501 738 818 lub mail: szkolenia@czasdziecinstwa.com.pl

W mailu zwrotnym organizatorzy wysyłają potwierdzenie zapisu na szkolenie i dalsze informacje.

.

„Metoda pytań dzieci” Anny Florek

jako innowacyjny i wychodzący naprzeciw potrzebom dzieci program prowadzenia zajęć w integracyjnej grupie przedszkolnej.

Program szkolenia:

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące:

 • założeń programowych „Metody pytań dzieci”
 • organizacji zajęć wg wyżej wymienionej metody
 • urządzenia i wyposażenia sali przedszkolnej
 • dostosowań wynikających z Indywidualnych Planów Edukacyjno-Terapeutycznych
 • sposobów dokumentowania potwierdzających realizację treści podstawy programowej

Odbiorcy:

 • Rodzice, nauczyciele, psycholodzy i terapeuci.

Prowadząca:

Małgorzata Krówka – wieloletni praktyk, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny

Najbliższy termin: 18 marca 2024 (poniedziałek), godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: Przedszkole Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA, ul. Wolumen 3 w Warszawie

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne

Koszt szkolenia: 250 PLN
Na zgłoszenia czekamy do 11 marca 2024

Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na email: szkolenia@czasdziecinstwa.com.pl

.

„Jak pomóc dzieciom radzić sobie z emocjami?”

Praktyczne umiejętności Dialogu Motywującego pomocne w wychowywaniu dzieci

Program szkolenia:

 • Jak przebiega rozwój emocjonalny dzieci? Prezentacja kluczowych zmian w poszczególnych okresach rozwojowych.
 • Jak słuchać dziecka, żeby było usłyszane? Poznanie empatycznych sposobów reagowania oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami.
 • Jak rozwijać poczucie wartości u dzieci? Przedstawienie sposobów wzmacniania mocnych stron oraz poczucia sprawczości.
 • Jak budować więź z dzieckiem? Kontakt, praca, zabawa w różnych fazach rozwoju dziecka – omówienie efektywnych sposobów spędzania czasu z dzieckiem.

Odbiorcy szkolenia:

 • Rodzice, nauczyciele, psycholodzy i terapeuci.

Prowadząca szkolenie:

Monika Rosińska – psycholożka, certyfikowana terapeutka behawioralna oraz Dialogu Motywującego, szkoleniowiec, współtwórczyni autorskiego programu TUS w Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA, współprowadząca zajęcia TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym. Pracuje z dziećmi o zaburzonym rozwoju, z problemami lękowymi, obniżonym nastroju, wspiera rodziców i nauczycieli. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania została nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

Termin: 13.03.2024 godz. 16.30

Czas trwania: 16.30-19.30 (4 h dydaktyczne)

Miejsce: Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA,
ul. Wolumen 3 w Warszawie (blisko stacji metra Wawrzyszew)

Koszt: 150 PLN ( teoria i warsztaty, materiały szkoleniowe)

Na zgłoszenia czekamy do: 8.03.2024
Zgłoszenia: tel. 22 663 55 21 / 501 738 818 lub mail: szkolenia@czasdziecinstwa.com.pl

.

Warsztaty Kompetencji Rodzicielskich

Program warsztatów:

 1. Postawy rodzicielskie. Trudności wychowawcze.
 2. Zachęcanie do współpracy. Poznawanie komunikatów.
 3. Komunikacja. Komunikat ja. Formułowanie wypowiedzi.
 4. Aktywne słuchanie.
 5. Wspólne sformułowanie wniosków.

Odbiorcy warsztatów:

Rodzice, nauczyciele/wychowawcy – osoby poszukujące skutecznych form komunikacji.

Prowadząca szkolenie:

Anna Krzeczkowska – pedagog, nauczycielka, absolwentka edukacji wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną. Matka dwóch synów – 10 i 15 latka.

Najbliższy termin: 15.02.2024 r. (czwartek )

Czas trwania:  godz. 16.00 – 18.15 ( 3h dydaktyczne)

Miejsce: Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA,
ul. Wolumen 3 w Warszawie (blisko stacji metra Wawrzyszew)

Koszt: 150 PLN (teoria i warsztaty, materiały szkoleniowe)

Na zgłoszenia czekamy do 08.02.2024 r.
tel. 22 663 55 21 / 501 738 818 lub mail: szkolenia@czasdziecinstwa.com.pl
W mailu zwrotnym organizatorzy wysyłają potwierdzenie zapisu na szkolenie i dalsze informacje.


.

Włączanie dziecka ze spectrum autyzmu do grupy rówieśniczej

Program szkolenia:

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące:

 1. Wykorzystania teorii uczenia w pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju.
 2. Deficytów społecznych dzieci z autyzmem.
 3. Efektywnej terapii dziecka przygotowującego się do wejścia w grupę integracyjną – czyli jak kształtować podstawowe umiejętności: samodzielność, zabawa, uwaga, wykonywanie poleceń, komunikacja.
 4. Dziecka z autyzmem a grupy rówieśniczej – jak pomóc dziecku z trudnościami w zachowaniu.
 5. Roli nauczyciela/terapeuty i zasad ich pracy

Odbiorcy szkolenia:

Nauczyciele przedszkoli oraz młodszych klas szkolnych, nauczyciele współorganizujący, pedagodzy, psycholodzy, studenci kierunków pedagogicznych i każdy zainteresowany tematem.

Prowadząca szkolenie:

Katarzyna Hamerlak – oligofrenopedagog, superwizor terapii behawioralnej, psycholog, autorka publikacji na temat terapii behawioralnej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej. Certyfikowany terapeuta behawioralny PSTB. Odbyła staż w Princeton Child Development Institute w Princeton. Ukończyła I stopień PECS. Prowadzi szkolenia z zakresu stosowanej analizy zachowania. Nauczyciel-terapeuta, prowadzi terapię behawioralną dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Najbliższy termin:  03.02.2024 r. (sobota)

Czas trwania: godz. 9.00 – 16.30  (10h dydaktycznych)

Miejsce: Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA,
ul. Wolumen 3 w Warszawie (blisko stacji metra Wawrzyszew)

Koszt:  450 PLN (teoria i warsztaty, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

PROMOCJA!

410 zł  przy zgłoszeniu do 27.01.2024

lub

400 zł/os. przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z jednej placówki

Na zgłoszenia czekamy do 30.01.2024 r. pod telefonami 22 663 55 21 / 501 738 809 lub na mail: szkolenia@czasdziecinstwa.com.pl

W mailu zwrotnym organizatorzy wysyłają potwierdzenie zapisu na szkolenie i dalsze informacje


.

„Wianek na Boże Narodzenie”

Te warsztaty będą okazją do wspólnego spotkania, działań z roślinami, które uwielbiają dzieci i dorośli, a także wykonania pięknej dekoracji świątecznej do swojego domu.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się:

 • jakich materiałów technicznych i roślinnych można użyć do wykonania wianka świątecznego
 • jakie zasady obowiązują przy wyplataniu wianka
  oraz samodzielnie wykonają wianek z naturalnych materiałów.

Prowadzący:

Beata Oraniec – nauczyciel wychowania przedszkolnego, surdopedagog, florystka, hortiterapeuta. Prowadzi szkolenia z zakresu edukacji przedszkolnej, włączania i integracji dzieci w grupach rówieśniczych i mieszanych wiekowo oraz warsztaty florystyczne dla dzieci i dorosłych.

Termin: 7 grudnia 2023

Czas trwania: godz. 16:00 – 18:30  (3h dydaktyczne)

Miejsce: Przedszkole Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA przy ul. Wolumen 3 w Warszawie

Koszt szkolenia: 250 PLN od rodziny (w cenę wliczone są materiały roślinne i techniczne)

Na zgłoszenia czekamy do 01.12.2023 r. pod telefonami 22 663 55 21 / 501 738 809 lub na mail: szkolenia@czasdziecinstwa.com.p


.

Jak pomóc dzieciom radzić sobie z emocjami?

Praktyczne umiejętności Dialogu Motywującego pomocne w wychowywaniu dzieci.

Szkolenie Wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieciProgram szkolenia:

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące:

 • Jak przebiega rozwój emocjonalny dzieci? Prezentacja kluczowych zmian w poszczególnych okresach rozwojowych.
 • Jak słuchać dziecka, żeby było usłyszane? Poznanie empatycznych sposobów reagowania oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami.
 • Jak rozwijać poczucie wartości u dzieci? Przedstawienie sposobów wzmacniania mocnych stron oraz poczucia sprawczości.
 • Jak budować więź z dzieckiem? Kontakt, praca, zabawa w różnych fazach rozwoju dziecka – omówienie efektywnych sposobów spędzania czasu z dzieckiem.

Odbiorcy:

 • Rodzice, nauczyciele, psycholodzy i terapeuci.

Prowadząca:

Monika Rosińska – psycholożka, certyfikowana terapeutka behawioralna oraz Dialogu Motywującego, szkoleniowiec, współtwórczyni autorskiego programu TUS w Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA, współprowadząca zajęcia TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym. Pracuje z dziećmi o zaburzonym rozwoju, z problemami lękowymi, obniżonym nastroju, wspiera rodziców i nauczycieli. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania została nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

Termin: 8 listopada (środa), godz. 16.30 – 19.30

Miejsce: Przedszkole Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA, ul. Wolumen 3 w Warszawie

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne

Koszt szkolenia: 140 PLN
Na zgłoszenia czekamy do 2 listopada 2023

Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na email: szkolenia@czasdziecinstwa.com.pl


.

„Jesienne bukiety tworzone z dziećmi”

Warsztaty florystyczne dla rodziców i nauczycieli.

Szkolenie florystyczne Jesienne bukietyProgram szkolenia:

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące:

 • korzyści jakie płyną z pracy z materiałami roślinnymi dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • organizacji zajęć florystycznych w grupie przedszkolnej
 • podstaw nazewnictwa roślin
 • wytycznych dotyczących wyboru roślin do dekoracji i elementów technicznych potrzebnych do ich wykonania
 • zasad tworzenia jesiennych kompozycji florystycznych
 • miejsc w Warszawie, gdzie najlepiej dokonywać zakupów materiałów niezbędnych do warsztatów florystycznych z dziećmi i rodzicami

Odbiorcy:

 • Rodzice, nauczyciele, psycholodzy i terapeuci.

Prowadząca:

Beata Oraniec – wieloletni praktyk, nauczyciel wychowania przedszkolnego, surdopedagog, florysta i hortiterapeuta

Termin: 25 października (środa), godz. 16.00 – 17.30

Miejsce: Przedszkole Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA, ul. Wolumen 3 w Warszawie

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne

Koszt szkolenia: 150 PLN
Na zgłoszenia czekamy do 18 października 2023

Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na email: szkolenia@czasdziecinstwa.com.pl