1. Konferencja

Pierwsza Konferencja była zatytułowana:

Adaptacja przedszkolna i szkolna dzieci z trudnościami społeczno-emocjonalnymi

W pierwszym dniu konferencji uczestniczyło ponad 160 osób. Byli wśród nich nauczyciele, rodzice, terapeuci, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawiciele wyższych uczelni, stowarzyszeń, fundacji i innych organów prowadzących przedszkola i szkoły.

Podczas warsztatów drugiego dnia konferencji w Społecznym Przedszkolu Integracyjnym Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA przy ul. Wolumen 3 spotkało się 70 osób – nauczyciele przedszkoli i szkół oraz pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych. Przykro nam, że nie wszyscy zainteresowani znaleźli miejsce na wybranych warsztatach.

Na podstawie rozmów z Uczestnikami i ankiety ewaluacyjnej (wypełniło ją 98 osób) – możemy uznać, że było to udane przedsięwzięcie i cieszymy się trafnością wyboru tematu oraz formą konferencji.

Dziękuję Wszystkim Uczestnikom za to, że przybyli na konferencję, dzielili się swoimi refleksjami i stworzyli pełną życzliwości atmosferę. Życzę, by uczestnictwo w tym spotkaniu przyniosło pożytek Rodzicom, Nauczycielom, Terapeutom i pozostającym pod ich opieką dzieciom.

Szczególne podziękowania kieruję do:

  • Współorganizatora – Ośrodka Rozwoju Edukacji w osobach: Pani Dyrektor Doroty Żyro i Pracowników Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, którzy z wielkim zaangażowaniem podjęli naszą inicjatywę i uczestniczyli w rozwiązywaniu wielu problemów organizacyjnych;
  • Władz Dzielnicy Bielany za honorowy patronat i udział w otwarciu konferencji. Dobrodziejstwem dla organizatorów i Uczestników było udostępnienie miejsca na sesję plenarną pierwszego dnia konferencji. Doceniliśmy komfort związany z dobrym dojazdem i wspaniałymi warunkami lokalowymi. Dlatego też, jeszcze raz dziękuję za nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń;
  • Mazowieckiego Kuratorium Oświaty za patronat Pana Kuratora i pomoc w upowszechnieniu informacji o konferencji;
  • Sponsora – Firmy Stalgast, reprezentowanej przez Pana Carlosa Gonzalesa. Spotkania i rozmowy podczas przerw miały niepowtarzalny klimat dzięki smakowitym potrawom serwowanym przez Pana Carlosa – znakomitego Menedżera i KUCHARZA, obdarzonego niezwykłym urokiem osobistym.
  • Pana Janusza Kostynowicza – Doradcy Prezydenta m. st. Warszawa ds. Społecznych, Fundacji BERDO, Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji, Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Stowarzyszenia Bardziej Kochani, FIO, STO za rozpowszechnienie informacji o naszej konferencji i życzliwemu wspieraniu naszej inicjatywy.
  • Rodziców z naszego przedszkola za wspaniałe zaangażowanie, spontaniczną pomoc, cenne rady podczas przygotowywania konferencji i jej trwania – Zawsze byliście Państwo tam gdzie była potrzeba i wtedy kiedy potrzebowaliśmy pomocy!
  • Prelegentów – Rodziców i Nauczycieli za przyjęcie zaproszenia do dzielenia się prawdziwie swoim doświadczeniem. To właśnie dzięki Wam nasza konferencja stała się tak ważna dla wielu uczestników – wyrażali to w ankietach ewaluacyjnych. Mam nadzieję, że będzie impulsem i zachętą do doskonalenia pracy z dziećmi;
  • Dzieci – bohaterów konferencji, które tak wspaniale prezentowały się na filmach, fotografiach i w opowieściach swoich rodziców;
  • Na końcu również Pracowników Społecznego Przedszkola Integracyjnego, którzy obok codziennych obowiązków realizowali wszystkie zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konferencji. To szczęście i zaszczyt móc kierować Zespołem Ludzi kompetentnych, zaangażowanych, twórczych i odpowiedzialnych.

Prezes Fundacji Czas Dzieciństwa,
Dyrektor Społecznego Przedszkola Integracyjnego

Anna Florek