Ostatnia Konferencja

W listopadzie 2020 Fundacja CZAS DZIECIŃSTWA zaprasza na Konferencję:

Edukacja włączająca: Nowe wyzwania

Adresatami konferencji są nauczyciele przedszkolni i edukacji wczesnoszkolnej, rodzice, terapeuci, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele organów prowadzących przedszkola i szkoły oraz inne osoby zainteresowane edukacją włączającą.

Konferencja to przede wszystkim spotkanie praktyków i wymiana doświadczeń. Mamy nadzieję, że uzyskane podczas konferencji wiedza i umiejętności pomogą nauczycielom przygotować się do przyjęcia w przedszkolach i w szkołach dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestnikom zostanie wydane potwierdzenie udziału w konferencji.

Aktualizacja:

Ze względu na stan pandemii ogłoszony w Polsce i w trosce o bezpieczeństwo uczestników oraz prowadzących wykłady Konferencja została odwołana.