Trening Umiejętności Społecznych

Do kogo adresowane są zajęcia?

Na Trening Umiejętności Społecznych zapraszamy dzieci w wieku 5-6 lat, którym trudno poradzić sobie w sytuacjach społecznych – głównie w środowisku przedszkolnym.

Czego uczymy?

Celem prowadzonych zajęć jest kształtowanie kompetencji społecznych takich jak:

  • Poznawanie nowych osób (przedstawianie się, pozdrawianie, mówienie miłym głosem, mówienie odważnym głosem).
  • Słuchanie innych (nawiązywanie kontaktu wzrokowego, przyjmowanie postawy ciała sprzyjającej prowadzeniu dialogu).
  • Rozumienie emocji innych osób – rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji (radość, smutek, złość, strach) – zwrócenie uwagi na mimikę twarzy oraz postawę ciała.
  • Rozumienie mowy ciała – rozpoznawanie gestów najczęściej spotykanych w życiu codziennym.
  • Zapraszanie do zabawy – poznawanie różnych sposobów inicjowania wspólnej zabawy z rówieśnikami.
  • Radzenie sobie z odmową – poznawanie sposobów radzenia sobie z sytuacją , gdy „ktoś nie chce bawić się ze mną w moją zabawę”.
  • Dzielenie się – wzmacnianie umiejętności dzielenia się z innymi.
  • Radzenie sobie ze strachem. W jakich sytuacjach odczuwamy strach? W jakich sytuacjach powinniśmy zachować ostrożność, a kiedy możemy czuć się bezpieczni?
  • Radzenie sobie ze złością. Po czym poznajemy, że ktoś jest zdenerwowany? W jaki sposób można poradzić sobie ze złością? (Poznanie sposobów akceptowanych społecznie).
  • Radzenie sobie z dokuczaniem. Jak możemy się czuć, gdy ktoś jest dla nas niemiły? Co możemy powiedzieć/zrobić w tej sytuacji?

Jak uczymy?

Zajęcia TUS prowadzone są wg programu autorskiego w oparciu o trening umiejętności społecznych Goldsteina uzupełnionego o Komunikację bez przemocy, Teorię Umysłu oraz Stosowaną Analizę Zachowania.

Przed rozpoczęciem zajęć opiekunowie proszeni są o wypełnienie kwestionariuszy umiejętności społecznych dziecka. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi dostosowujemy program do potrzeb dzieci. W trakcie zajęć prezentujemy uczestnikom scenariusze różnych sytuacji społecznych, a następnie sposoby poradzenia sobie w nich. Wykorzystujemy strategie wizualne, techniki video modelingu oraz odgrywania scenek. W czasie uczenia nowych umiejętności kierujemy się zasadą dzielenia na mniejsze kroki. Na koniec każdych zajęć dzieci otrzymują prace domowe związane z tematem.

Organizacja zajęć

Trening jest 3-miesięcznym zamkniętym cyklem zajęć (11 spotkań). Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 75 min. Liczebność grupy wynosi 6-8 osób. Zajęcia będą odbywać się we wtorek na terenie Społecznego Przedszkola Integracyjnego przy ul. Wolumen 3 w godz. 15.00-16.15. Planowany termin pierwszych zajęć: 03.10.2023 r.

Cennik

Koszt całego 3-miesięcznego cyklu zajęć wynosi 850 zł dla dzieci uczęszczających do Społecznego Przedszkola Integracyjnego bądź też będących uczestnikami poprzednich edycji TUS oraz 950 zł dla pozostałych uczestników.

Wpłat za te zajęcia można dokonywać osobiście w sekretariacie lub przelewem na konto: Fundacja CZAS DZIECIŃSTWA
61 1020 1026 0000 1702 0196 1218 (PKO BP S.A)

Prowadzący

mgr Anna Gromadzka – nauczycielka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagog specjalny, autorka publikacji na temat edukacji przedszkolnej, warunków przyjaznej adaptacji dzieci oraz współpracy z rodzicami. Współpracowała z warszawskimi uczelniami: UW, APS, Wszechnicą Polską, Szkołą Wyższą Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Kolegium Nauczycielskim, UKSW prowadząc ćwiczenia i warsztaty ze studentami studiów dziennych i zaocznych. Ukończyła 3-stopniowy kurs z zakresu terapii behawioralnej. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania została nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Złotym za Długoletnią Służbę.

mgr Beata Oraniec – pedagog specjalny, pedagog Montessori, autorka publikacji na temat edukacji przedszkolnej. Ponadto ukończyła 3-stopniowy kurs z zakresu terapii behawioralnej. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania została nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Kontakt

Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA
ul. Wolumen 3
01-912 Warszawa
tel. 22 663 55 21 lub 501738818
Anna Gromadzka