Trening Umiejętności Społecznych

Do kogo adresowane są zajęcia?

Na Trening Umiejętności Społecznych zapraszamy dzieci w wieku 4-6 lat, którym trudno poradzić sobie w sytuacjach społecznych – głównie w środowisku przedszkolnym i w młodszych klasach szkolnych.

Czego uczymy?

Celem prowadzonych zajęć jest kształtowanie kompetencji społecznych takich jak:

 • Poznawanie nowych osób (przedstawianie się, pozdrawianie, mówienie miłym głosem, mówienie odważnym głosem).
 • Słuchanie innych (nawiązywanie kontaktu wzrokowego, przyjmowanie postawy ciała sprzyjającej prowadzeniu dialogu).
 • Rozumienie emocji innych osób – rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji (radość, smutek, złość, strach) – zwrócenie uwagi na mimikę twarzy oraz postawę ciała.
 • Rozumienie mowy ciała – rozpoznawanie gestów najczęściej spotykanych w życiu codziennym.
 • Zapraszanie do zabawy – poznawanie różnych sposobów inicjowania wspólnej zabawy z rówieśnikami.
 • Radzenie sobie z odmową – poznawanie sposobów radzenia sobie z sytuacją , gdy „ktoś nie chce bawić się ze mną w moją zabawę”.
 • Dzielenie się – wzmacnianie umiejętności dzielenia się z innymi.
 • Radzenie sobie ze strachem.W jakich sytuacjach odczuwamy strach? W jakich sytuacjach powinniśmy zachować ostrożność, a kiedy możemy czuć się bezpieczni?
 • Radzenie sobie ze złością. Po czym poznajemy, że ktoś jest zdenerwowany? W jaki sposób można poradzić sobie ze złością? (Poznanie sposobów akceptowanych społecznie).
 • Radzenie sobie z dokuczaniem. Jak możemy się czuć, gdy ktoś jest dla nas niemiły? Co możemy powiedzieć/zrobić w tej sytuacji?

Jak uczymy?

Zajęcia TUS prowadzone są wg programu autorskiego w oparciu o trening umiejętności społecznych Goldsteina uzupełnionego o Dialog Motywujący, Teorię Umysłu oraz Stosowaną Analizę Zachowania.

Przed rozpoczęciem zajęć opiekunowie proszeni są o wypełnienie kwestionariuszy umiejętności społecznych dziecka. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi dostosowujemy program do potrzeb dzieci. W trakcie zajęć prezentujemy uczestnikom scenariusze różnych sytuacji społecznych, a następnie sposoby poradzenia sobie w nich. Wykorzystujemy strategie wizualne, techniki video modelingu oraz odgrywania scenek. W czasie uczenia nowych umiejętności kierujemy się zasadą dzielenia na mniejsze kroki. Na koniec każdych zajęć dzieci otrzymują prace domowe związane z tematem.

W połowie cyklu zajęć TUS proponujemy szkolenie dla rodziców.

Organizacja zajęć:

Trening jest 3-miesięcznym zamkniętym cyklem zajęć (11 spotkań). Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 75 min. Liczebność grupy wynosi od 6 do 8 osób. Zajęcia będą odbywać się w środy na terenie Społecznego Przedszkola Integracyjnego w godz. 15.00-16.15. Planowany termin pierwszych zajęć nowego cyklu: 18.03.2020 r.

Cennik

Koszt całego 3-miesięcznego cyklu zajęć wynosi 550 zł dla dzieci uczęszczających do Społecznego Przedszkola Integracyjnego bądź też będących uczestnikami poprzednich edycji TUS oraz 600 zł dla pozostałych uczestników. Wpłaty należy dokonać przed pierwszymi zajęciami w sekretariacie przedszkola.

Prowadzący

mgr Monika Rosińska – pedagog i psycholog, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki, pedagogiki Montessori oraz Dialogu Motywującego. Jest certyfikowanym terapeutą behawioralnym PLTB oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Od 5 lat współtworzy i prowadzi Trening Umiejętności Społecznych.
mgr Anna Gromadzka – pedagog specjalny, ukończyła 3-stopniowy kurs Terapii Behawioralnej oraz szkolenie z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych. Na co dzień pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym. Prowadzi warsztaty dla studentów uczelni pedagogicznych.

Kontakt

Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA
ul. Wolumen 3
01-912 Warszawa
tel. 022 663 55 21
Monika Rosińska: rosinska@spi.waw.pl

Podziel się na:
 • Digg
 • Blogger.com
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • Mixx
 • MySpace
 • Twitter
 • Wykop