Darmowa reklama dla placówek edukacyjnych

Plakat Darmowa ReklamaWraz z Nowym Rokiem Fundacja CZAS DZIECIŃSTWA uruchamia nowy rodzaj działalności. Korzystając z możliwości jakie daje Internet (strona WWW Fundacji oraz dwumiesięcznik „Czas Dzieciństwa” i media społecznościowe ) proponujemy nową formę współpracy przedszkolom, punktom przedszkolnym, fundacjom i innym placówkom, które chciałyby podzielić się swoim doświadczeniem a zajmują się opieką, wychowaniem i edukacją dzieci w wieku przedszkolnym. Naszą propozycję kierujemy do tych instytucji edukacyjnych, które są zlokalizowane w małych miejscowościach. Takim ośrodkom będziemy bez opłat udostępniać miejsce na naszej stronie internetowej oraz na łamach „Czasu Dzieciństwa” na prezentację własnej działalności. Ośrodki współpracujące z nami będą mogły nieodpłatnie (po uzgodnieniu z redakcją) zamieszczać też artykuły prezentujące swoje Dobre Praktyki Pedagogiczne.

Po spełnieniu następujących warunków:

1. Placówka musi działać w mniejszych miejscowościach. W praktyce oznacza to ośrodki mniejsze niż miasto stołeczne Warszawa.
2. Należy przesłać mailem informację o placówce (powyżej 500 znaków), która jest tekstem wcześniej nie publikowanym. Tekst, który jest duplikatem jest gorzej traktowany przez algorytmy Google i tym samym przyniesie Państwu mniej korzyści.
3. Trzeba być czytelnikiem dwumiesięcznika Czas Dzieciństwa. W praktyce oznacza to napisanie jaki artykuł/dział podoba się lub uznany jest za wartościowy wraz z krótkim uzasadnieniem. Tekst ten będzie towarzyszyć wizytówce placówki.

Oferujemy:

Wizytówkę na naszej stronie www.czasdzieciństwa.com.pl z przesłanym opisem placówki wraz z danymi teleadresowymi, ale bez linku zwrotnego. Dodatkowo można do wpisu dodać 1 zdjęcie.

Jeśli zdecydujecie się Państwo na umieszczenie na własnej stronie WWW linku do strony czasopisma „Czas Dzieciństwa” (https://www.czasdziecinstwa.com.pl/publikacje/nasz-miesiecznik), to do wizytówki dodamy link zwrotny do Państwa strony tego samego typu jak prowadzący do strony czasopisma (dofollow lub nofollow). Dodatkowo można będzie do wpisu dodać aż 3 zdjęcia.

Ponadto placówkom, które regularnie będą umieszczać wpisy o miesięczniku Czas Dzieciństwa na swoich stronach (czyli w miarę ukazywania się kolejnych numerów), zostanie zaproponowana dwustronnicową (2xA5) prezentacja w czasopiśmie „Czas Dzieciństwa”. Częścią tej bezpłatnej reklamy będą też mogły być artykuły na temat pracy z dziećmi.

Wpis bez linku na stronie Fundacji umieszczany będzie bezterminowo. Link zwrotny będzie pozostawał przynajmniej przez sześć miesięcy od daty ukazania się ostatniego wpisu z linkiem do strony Fundacji. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia wpisu lub usunięcia wpisu na temat placówki, jeśli promuje ona wartości niezgodne z wartościami promowanymi przez Fundację CZAS DZIECIŃSTWA opisanymi pod adresem: https://www.czasdziecinstwa.com.pl/fundacja/ lub z innych ważnych przyczyn (np. zamknięcia placówki).