Fundacja

Fundacja Anny Florek CZAS DZIECIŃSTWA jest organizacją non-profit. Celem Fundacji jest popularyzowanie idei wychowania dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem wieku przedszkolnego, w warunkach poszanowania potrzeb rozwojowych małych dzieci oraz respektowania prawa i obowiązku rodziców do ich priorytetowego znaczenia w życiu dzieci. Wszelkie działania podejmowane przez Fundację dotyczą dzieci prawidłowo rozwijających się oraz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zmierzają do tego, by każde dziecko mogło rozwijać się w przyjaznym środowisku dorosłych i naturalnym środowisku rówieśniczym.

Celem Fundacji jest również upowszechnianie oraz promowanie organizacyjnego i merytorycznego modelu przedszkola, realizującego autorski program wychowania przedszkolnego Anny Florek „Dziecko  w grupie”.

Najważniejsze idee, wokół których koncentrują się działania Fundacji to: wychowanie i współdziałanie. Więcej w zakładce Misja.

Fundacja jest wpisana w KRS pod numerem 0000345326. Siedzibą Fundacji jest osiedle Wawrzyszew w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Zobacz też:
| O Fundacji | Misja | Historia | Działalność | Władze | Dokumenty | Kontakt |