BIP

Biuletyn Informacji Publicznej Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA. Spis informacji:


  1. Dokumenty regulujące pracę przedszkola, w tym statut.
  2. Zasady odpłatności
  3. Kontakt z przedszkolem