Metody pracy przedszkola

Podstawę pracy z dziećmi w Przedszkolu określa Metoda Pytań Dzieci opisana szczegółowo w programie wychowania przedszkolnego Dziecko w grupie. U jej podstaw leży indywidualizacja podejścia do dziecka oraz podążanie za potrzebami poznawczymi, społecznymi i emocjonalnymi dzieci. Nastawiona jest na ciekawość przedszkolaków i na ich harmonijny rozwój przez oddziaływanie w 4 przestrzeniach rozwoju.

Wsparciem w pracy z dziećmi dla tej metody są również stosowane w Przedszkolu:

elementy Pedagogiki Montessori
Grupy dziecięce są zróżnicowane wiekowo i rozwojowo. Rozwijana jest samodzielność i niezależność dzieci. Zagospodarowanie przestrzeni pozwala przedszkolakom na podejmowanie różnych aktywności.  Kąciki zabaw wyposażone są w pomoce montessoriańskie. Dzieci korzystają z tych materiałów w czasie zabawy swobodnej i podczas zajęć. Działaniom towarzyszy troska o wszechstronny rozwój dzieci z uwzględnieniem ich predyspozycji i indywidualnego tempa. Wiodącą myślą zaczerpniętą z pedagogiki Montessori jest zasada „pomóż mi zrobić to samemu”.

elementy Matematyki Dziecięcej prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej
Dzieci mają możliwość przeliczania przedmiotów, ustalania gdzie jest ich więcej a gdzie mniej, określania wyników dodawania i odejmowania, ustalania stałości ilości elementów w zbiorach (nie zależnie od tego jaki jest ich układ i w jaki sposób zostały przemieszczone). Przedszkolaki zamieniają zbiory w serie i zwracają uwagę na cechy łączące i różniące przedmioty. Logicznie tworzą serie (np: wg wielkości czy odcienia). Bawią się oraz eksperymentują z płynami i ciałami stałymi w celu dokonywania pomiarów, szacowania wielkości i stałości ilości. Dzieci używają symboli matematycznych oraz uczą się ich rozumienia.

Metodyka Stosowanej Analizy Zachowania (ABA)
Stosowana Analiza Zachowania jest wiodącą terapią w Przedszkolu.  Dzięki metodyce ABA wychowawcy pracujący z dziećmi są konsekwentni w działaniu, dostosowują program nauczania i wychowania do potrzeb oraz możliwości dzieci. Wzmacniają sukcesy dzieci stosując dużo wzmocnień pozytywnych a zwłaszcza pochwał społecznych. Informacje zawsze są konkretne i bezpośrednio związane z aktywnością dzieci. O Stosowanej Analizie Zachowania więcej informacji w zakładce Terapia.

elementy Odimiennej metody nauki czytania dr Majchrzak
Wprowadzenie do tej metody jest praktykowane w młodszych grupach. To tu dzieci zapoznają się z graficznym przedstawieniem własnego imienia, z podpisami i wizytówkami. W grupie 0 zaś poznają litery (w tym charakterystyczne dla polskiego języka znaki), bawią się w targ liter i uczą się czytać. Metoda stosowana jest z dziećmi, które wykazują zainteresowanie nauką czytania.


Ponadto Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne mogą opierać się na:

Metodzie symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania prof. Cieszyńskiej
W Przedszkolu metoda używana jako sposób uczenia dzieci mających problemy z komunikowaniem i kontaktami z innymi osobami.

Metodzie „Łatwe czytanie” Agnieszki Rajs Glazar i Teresy Mayer
Metoda używana w pracy z dziećmi objętymi indywidualną terapią (m.in. z autyzmem, Zespołem Aspergera) mającymi problemy codzienną komunikacją.

oraz

  • Metodzie edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej
  • Metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Metodzie Dobrego Startu

Dodatkowo fizjoterapeuci stosują również jako wsparcie ćwiczeń korekcyjnych:

  • elementy Integracji Sensorycznej (SI)
  • elementy PNF
  • elementy FITS
  • elementy Metody Dennisona
  • elementy terapii oddechowej

Zobacz też:
Przedszkole | Grupy | Kadra | Q&A  | Posiłki | RekrutacjaZajęcia | Opłaty | Kontakt