Kadra przedszkola

Dyrekcja Przedszkola

Anna Florek – psycholog, dyrektor, twórca autorskiego programu edukacyjno-wychowawczego przedszkola, autorka licznych publikacji na temat integracji, edukacji przedszkolnej i współpracy z rodzicami. Rzeczoznawca MEN i ekspert ORE (dawniej CMPP-P), Kuratorium Mazowieckiego. Prowadzi wykłady i ćwiczenia na warszawskich uczelniach (UKSW, UW, APS). Wielokrotnie nagradzana medalami za swoją działalność na rzecz edukacji i integracji.


Anna Gromadzka – wicedyrektor, nauczycielka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagog specjalny, autorka publikacji na temat edukacji przedszkolnej, warunków przyjaznej adaptacji dzieci oraz współpracy z rodzicami. Współpracowała z warszawskimi uczelniami: UW, APS, Wszechnicą Polską, Szkołą Wyższą Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Kolegium Nauczycielskim, UKSW prowadząc ćwiczenia i warsztaty ze studentami studiów dziennych i zaocznych. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania została nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Wicedyrektor Przedszkola. Koordynuje rekrutację w placówce. Organizuje i prowadzi grupę przygotowawczą wg opracowanego przez siebie specjalnego programu adaptacyjnego. Sprawuje opiekę nad praktykami studenckimi w Fundacji i Przedszkolu. Ponadto prowadzi zajęcia krawieckie „Przedszkolny teatr” w ramach „Czwartkowego przedszkola”.


Katarzyna Hamerlak – wicedyrektor, oligofrenopedagog, superwizor terapii behawioralnej, psycholog, autorka publikacji na temat terapii behawioralnej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej. Certyfikowany terapeuta behawioralny PSTB. Odbyła staż w Princeton Child Development Institute w Princeton. Ukończyła I stopień PECS. Prowadzi szkolenia z zakresu stosowanej analizy zachowania.
Wicedyrektor Przedszkola. Nauczyciel-terapeuta, prowadzi terapię behawioralną dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Koordynuje terapię behawioralną w Przedszkolu i Punkcie Konsultacyjnym. Jest superwizorem behawioralnym nr licencji 18/S/2013 w ramach systemu uznawania kompetencji zawodowych – Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego.Z Przedszkolem i Punktem Konsultacyjnym związana od 2005 roku.


Wychowawcy Przedszkolni

Monika Jastrzębska – pedagog, nauczycielka wychowania przedszkolnego. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Pedagogika Specjalna – Terapia Pedagogiczna. Ukończyła kurs FETAC DCHSC – Childcare Level 5 w Irlandii. Tam też pracowała przez 4 lata w przedszkolu z elementami Montessori. Początkowo jako wolontariuszka, później jako pracownik etatowy.
Wychowawczyni grupy 0, prowadzi zajęcia „Origami” w ramach Czwartkowego Przedszkola oraz popołudniowych zajęć dodatkowych. Z Przedszkolem związana od 2016 roku.


Marcin Dębiński – pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, autor publikacji na temat edukacji przedszkolnej. Ponadto inżynier, absolwent SGGW, ukończył podyplomowe studium Bezpieczeństwa w szkole oraz 3-stopniowy kurs z zakresu terapii behawioralnej i pierwszy stopień języka migowego. Współpracował z Wyższą Szkołą Przymierza Rodzin oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej prowadząc ćwiczenia ze studentami. Od 1992 roku (początkowo jako wolontariusz) pracuje z dziećmi. Z Przedszkolem związany od 2000 roku. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania został nagrodzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Wychowawca grupy 0, prowadzi zajęcia geograficzne „Klub podróżnika” w ramach „Czwartkowego przedszkola”. Jest redaktorem naczelnym wydawanego przez Fundację dwumiesięcznika „Czas Dzieciństwa”. Przedszkolny ekspert do spraw eksperymentów naukowych, historii i tworzenia gier planszowych. Administruje stroną WWW przedszkola. Prowadzi internetowy portal z grami planszowymi dla dzieci.


Małgorzata Krówka – pedagog, nauczycielka wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną oraz edukacji przedszkolnej i rewalidacji. Ukończyła drugi stopień kursu języka miganego dla nauczycieli oraz pierwszy stopień kursu Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz 3-stopniowy kurs terapii behawioralnej. Wolontariuszka, zdobywała doświadczenie w pracy z dziećmi w domu dziecka oraz w stowarzyszeniu zrzeszającym dzieci i młodzież niepełnosprawną.
Wychowawczyni grupy 2, prowadzi zajęcia plastyczne w ramach „Czwartkowego Przedszkola”. Z Przedszkolem związana od 2015 roku.


Grzegorz Sienkiewicz – muzyk, pedagog, absolwent Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na kierunku Muzykoterapia. Student Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku Surdopedagogika z terapią pedagogiczną. Zdobywał doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem w przedszkolu terapeutycznym.
Wychowawca grupy 2, prowadzi zajęcia muzyczne w ramach „Czwartkowego Przedszkola”. Z przedszkolem związany od 2020 roku.


Beata Oraniec – surdopedagog, pedagog Montessori, autorka publikacji na temat edukacji przedszkolnej. Ponadto ukończyła 3-stopniowy kurs z zakresu terapii behawioralnej. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania została nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Wychowawczyni grupy 3, prowadzi zajęcia „Przyroda i ekologia” w ramach „Czwartkowego przedszkola”oraz uczestniczy w prowadzeniu grupy przygotowawczej. Przedszkolny ekspert od przyrody. Z Przedszkolem związana od 2001 roku.


Aleksandra Machalska – pedagog, nauczycielka wychowania przedszkolnego. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku Pedagogika ogólna – wychowanie żłobkowe i przedszkolne oraz pedagogika specjalna – terapia pedagogiczna. Pracę z dziećmi rozpoczęła jeszcze podczas studiów, gdzie organizowała najmłodszym czas podczas nieobecności rodziców
Wychowawczyni grupy 3, prowadzi zajęcia plastyczne „Plastelinowe zoo” w ramach „Czwartkowego Przedszkola”. Z przedszkolem związana od 2020 roku.


Agnieszka Grom – pedagog, terapeuta i diagnosta pedagogiczny, nauczycielka wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z edukacją włączającą. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą oraz absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie na kierunku diagnoza i terapia pedagogiczna. Aktualnie studentka kierunku diagnoza, terapia, wsparcie i edukacja osób z zaburzeniami w spectrum autyzmu. Pracę z dziećmi rozpoczęła podczas studiów, gdzie organizowała najmłodszym czas podczas nieobecności rodziców, pomagała w odrabianiu lekcji na etapie edukacji wczesnoszkolnej oraz prowadziła korepetycje z chemii.
Wychowawczyni grupy 4. Z przedszkolem związana od 2020 roku.


Beata Pilch – pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną. Aktualnie studentka pedagogiki specjalnej na Akademii im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność: surdopedagogika z terapią pedagogiczną. Pracę z dziećmi rozpoczęła podczas studiów pomagając w odrabianiu lekcji i nadrabianiu zaległości na etapie edukacji wczesnoszkolnej, a także uczestnicząc w zajęciach jako wolontariusz prowadzonych w przedszkolach integracyjnych i dla dzieci z porażeniem mózgowym. Asystowała także przy hipoterapii dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną organizowanej przez Stajnie ABC na sopockim hipodromie.
Wychowawczyni grupy 4. Z przedszkolem związana od 2020 roku.


Specjaliści przedszkolni

Greta Dębińska-Żołyniak – pedagog, logopeda, certyfikowany terapeuta behawioralny PSTB, odbyła staż w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Nauczyciel-terapeuta, prowadzi terapię behawioralną dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Przedszkolu i Punkcie Konsultacyjnym. Jest superwizorem behawioralnym nr licencji 26/S/2016 w ramach systemu uznawania kompetencji zawodowych – Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego.
Z Przedszkolem i Punktem Konsultacyjnym związana od 2006 roku.


Monika Rosińska – psycholog, oligofrenopedagog, pedagog Montessori, certyfikowany terapeuta behawioralny PSTB, certyfikowany terapeuta motywujący PTTM, odbyła staż w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej (PSTB), Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (PTTM)  i do Stowarzyszenia Terapeutów Dialogu Motywującego (MINT), autorka publikacji na temat edukacji przedszkolnej i terapii behawioralnej. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania została nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Nauczyciel-terapeuta prowadzi terapię dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Przedszkolu i Punkcie Konsultacyjnym. Koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu. Z Przedszkolem i Punktem Konsultacyjnym związana związana od 2001 roku.


Anna Młynarczyk – pedagog specjalny specjalizujący się we wczesnej interwencji, nauczycielka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, autorka publikacji na temat edukacji przedszkolnej. Certyfikowany terapeuta behawioralny PSTB, odbyła staż w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Ukończyła I stopień PECS. Jako jedna z 6 osób w Polsce ma uprawnienia do prowadzenia badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania zaburzeń komunikacyjnych i społecznych u dzieci (metodą SACS).
Nauczyciel-terapeuta, prowadzi terapię behawioralną dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Przedszkolu i w Punkcie Konsultacyjnym. Z Przedszkolem i Punktem Terapeutycznym związana od 2010 roku.


Joanna Słupek – logopeda, filolog polski. Ukończyła filologię polską ze specjalnością logopedia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Certyfikowany terapeuta behawioralny PSTB. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania na uniwersytecie SWPS z siedzibą w Warszawie. Odbyła staż w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Ukończyła 3-stopniowy kurs z terapii behawioralnej, I stopień PECS oraz szkolenie VB-MAPP. Doświadczenie w pracy zdobywała prowadząc terapię  dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w gabinetach neurologopedycznych oraz Przedszkolu Specjalnym.
Nauczyciel-terapeuta, prowadzi terapię dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Przedszkolu. Z Przedszkolem związana od 2016 roku.


Ludwika Anna Adamczyk – psycholog. Ukończyła UKSW na kierunku psychologia. Certyfikowany terapeuta behawioralny PSTB. Ukończyła kurs pedagogizacji na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Pracowała też w przedszkolu dla dzieci z autyzmem, ukończyła staż zawodowy dla osób ubiegających się o tytuł zawodowy terapeuty behawioralnego, odbyła staż w przedszkolu dla dzieci z autyzmem „Pastelowa układanka”. 3 lata pracy wolontariackiej z dziewczyną z porażeniem mózgowym – współpraca z fundacją „Szkoła niezwykła”.
Nauczyciel-terapeuta, prowadzi terapię dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Przedszkolu. Z Przedszkolem związana od 2017 roku.


Zofia Grzywacz-Binda – psycholog, ratownik medyczny. Ukończyła psychologię ze specjalnością psychologia zdrowia i kliniczna oraz uzyskała uprawnienia pedagogiczne na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Ponadto mgr Zdrowia Publicznego o specjalności medycyna ratunkowa, ukończyła Uniwersytet Medyczny w Łodzi i posiada ponad 12 letnie doświadczenie w ratownictwie medycznym pracując jako ratownik medyczny w pogotowiu w Łęczycy oraz instruktor medycyny ratunkowej w WCKMed w Łodzi. Ukończyła studia podyplomowe Stosowana Analiza Zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami i rozwoju lub zachowania na Uniwersytecie SWPS, szkolenie VB–MAPP. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w placówce integracyjnej jako wychowawca grypy oraz prowadząc terapię dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciel-terapeuta, prowadzi terapię behawioralną dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Z Przedszkolem związana od 2021 roku.


Justyna Zamojska – psycholog z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwenta Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Obecnie studiuje podyplomowo stosowaną analizę zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju i zachowania na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła szkolenia z zakresu terapii z dziećmi ze spectrum autyzmu. Publikowała w czasopiśmie naukowym „Studia Elbląskie”. Pracę z dziećmi ze spectrum autyzmu zaczęła na czwartym roku studiów, jako pomoc nauczyciela, dzięki temu mogła poznać metody pracy indywidualnej i grupowej. Była wolontariuszem w świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Swoje doświadczenie zdobywała też pracując w przedszkolach terapeutycznych specjalizujących się w terapii dzieci ze spectrum autyzmu.
Nauczyciel-terapeuta, prowadzi terapię dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Przedszkolu. Z Przedszkolem związana od 2022 roku.


Małgorzata Wiśniewska – psychoterapeutka, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie oraz Polskiego Instytutu Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Prowadzi psychoterapię tańcem i ruchem z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Agata Lange – logopeda, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku logopedia ogólna i kliniczna ze specjalizacją nauczania języka polskiego w szkole podstawowej realizowanym wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Ukończyła wiele szkoleń i kursów z zakresu: afazji i apraksji dziecięcej, opóźnionego rozwoju mowy, rozwoju mowy dzieci z autyzmem, zaburzeń w sferze orofacjalnej, dyslalii, wykorzystania gestów w logopedii, treningu umiejętności społecznych, logorytmiki, terapii ręki, zaburzeń przetwarzania słuchowego. Swoje doświadczenie zdobyła na praktykach w placówkach oświatowych i medycznych, w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w ośrodku specjalnym, w przedszkolach prywatnych oraz w szkole publicznej.
W Przedszkolu diagnozuje i prowadzi zajęcia logopedyczne dla dzieci oraz prowadzi konsultacje dla rodziców dzieci z przedszkola. Z Przedszkolem związana od 2016 roku.


Karina Juraga-Horosz – magister sztuki ze specjalizacją w prowadzeniu zespołów wokalno-instrumentalnych, oligofrenopedagog. Prowadzi chór dziecięco-młodzieżowy. Uczy muzyki w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Szkole Specjalnej. Przewodnicząca Sekcji Rodziców przy Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym.
W Przedszkolu prowadzi rytmikę, zajęcia taneczne w ramach zajęć popołudniowych oraz przygotowuje i prowadzi zajęcia rytmiczne dla grupy przygotowawczej. Z przedszkolem związana od 1999 roku.


Martyna Witkowska – fizjoterapeuta, hipoterapeuta. Dyplomowany terapeuta PNF, NDT Bobath, SI, Fits. Członek komisji egzaminacyjnej Polskiego Towarzystwa Hipoterapii, Członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.
W Przedszkolu koordynuje fizjoterapię, konsultuje gimnastykę ogólnorozwojową i korekcyjną dla dzieci oraz indywidualną rehabilitację dla przedszkolaków o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Olga Oraniec – fizjoterapeuta. Absolwentka Fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna w EWS w Warszawie (Centrum SI). Ukończyła m.in. kursy: Terapia Ręki, Kinezjologia Edukacyjna – Metoda Dennisona, PNF. Doświadczenie zawodowe zdobyła w placówkach rehabilitacyjnych na terenie Łodzi oraz w gabinetach terapeutycznych zajmujących się dziećmi w Warszawie.
W Przedszkolu prowadzi grupową gimnastykę ogólnorozwojową i korekcyjną dla dzieci oraz indywidualną rehabilitację dla przedszkolaków o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  Z Przedszkolem i Punktem Terapeutycznym związana od 2018 roku.


Edyta Adamus – pedagog specjalny. Członek Komitetu Regionalnego Olimpiad Specjalnych. Pracownik socjalny i terapeuta w Warsztatach Terapii Zajęciowej Fundacji DOM. Prowadzi popołudniowe zajęcia ceramiczne oraz koordynuje współpracę z Warsztatami Terapii Zajęciowej.


Agnieszka Piyuka – filolog angielski. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na wydziale filologii angielskiej. Jako nauczyciel języka angielskiego pracuję od ponad dziesięciu lat. Doświadczenie zdobyła pracując m.in. w przedszkolach dwujęzycznych, szkołach językowych a także ucząc dzieci emigrantów polskich w Irlandii.
Z Przedszkolem i Fundacją związana od 2013 roku.


Dorota Maksymiuk – certyfikowana lektorka języka angielskiego. Absolwentka Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej na wydziale Kulturoznawstwo. Jako nauczycielka angielskiego pracuje od ponad siedemnastu lat. Doświadczenie zdobyła pracując m.in. w przedszkolu dwujęzycznym, szkole językowej oraz Ośrodku Aktywizacji Seniorów.
Prowadzi zajęcia języka angielskiego w ramach popołudniowych zajęć dodatkowych. Z naszym przedszkolem związana od 2017 roku.


Anna Firek – pedagog, nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła warsztaty „Praca z grupą zróżnicowaną – praktyczne rozwiązania, kurs Edukacja na Nowo – nowoczesne technologie w szkole podstawowej, TIK w kształceniu na drugim i trzecim etapie edukacyjnym, szkolenie dla nauczycieli uczących dzieci uchodźców. Brała udział w wielu konferencjach poświęconych edukacji m.in. Nauczyciel wychowawcą każdego dziecka i partnerem rodziców. Zwolenniczka „Odimiennej nauki czytania Ireny Majchrzak”, pedagogiki Janusza Korczaka oraz Marii Montessori.
Prowadzi zajęcia „Podglądamy przyrodę” w ramach popołudniowych zajęć dodatkowych. Z oświatą niepubliczną związana od 25 lat a z naszym przedszkolem od 2017 roku.


Diana Surman – Wieloletnia, utytułowana tancerka specjalizująca się od ponad 10 lat w tańcu towarzyskim. Na co dzień studentka prawa. Posiada najwyższą międzynarodową klasę taneczną „S”. Po zakończeniu rywalizacji na licznych turniejach tańca i osiągnięciu wielu sukcesów (takich jak kilkukrotne finały Mistrzostw Polski oraz turniejów międzynarodowych) zaczęła przekazywać swoją pasję do tańca najmłodszym. Organizuje i prowadzi zajęcia taneczne w przedszkolach, szkołach jak i na koloniach oraz półkoloniach tanecznych, podczas których zawsze łączy taniec i zabawę.
Prowadzi zajęcia taneczne w ramach popołudniowych zajęć dodatkowych. Z  Przedszkolem i Fundacją związana od 2021 roku.


Bartłomiej Łupiński – muzyk-instrumentalista. Absolwent Jazz Institute w Berlinie, Skolerne i Oure Sport & Performance w Oure (Dania) oraz policealnego Studium Jazzu im. Henryka Majewskiego w Warszawie. Doświadczenie muzyczne zdobywał m.in. Big Bandzie (Regent company), jako puzonista w zespole Karoliny Czarneckiej, w zespole Brass Federacja oraz w teatrach Syrena i Studio Buffo a także jako puzonista sesyjny biorący udział w różnych projektach m.in. Jimek, Pezet +, Organek. Prowadził audycje muzyczne w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz rytmikę w żłobku. Poza graniem na puzonie gra też na fortepianie, organach, akordeonie i trąbce.
Prowadzi zajęcia muzyczne „Muzyczne podróże”. Z Przedszkolem związany od 2020 roku.


Pozostali pracownicy Przedszkola

Anna Bielska – księgowa, prowadzi sekretariat przedszkola. Z Przedszkolem związana od 2014 roku.


Anna Nogowska – prowadzi sekretariat przedszkola i jest odpowiedzialna za kontakty z rodzicami oraz opłaty. Z Przedszkolem związana od 2019 roku.


Małgosia Czarnecka – kucharka, przygotowuje smaczne posiłki i koordynuje diety przedszkolaków. Z Przedszkolem związana od 1996 roku.


Małgosia Dąbrowska – kucharka, przygotowuje smaczne posiłki i koordynuje diety przedszkolaków. Z Przedszkolem związana od 1993 roku.


Zobacz też:
Przedszkole | Grupy | Kadra | Metodyka | Posiłki | RekrutacjaZajęcia | Opłaty | Kontakt