Szkolenia

szkolenia są organizowane aby wspomóc działania:

Dyrektorów i innych osób sprawujących nadzór nad przedszkolami w zakresie wykorzystania potencjału zatrudnionych pracowników oraz dostosowania przestrzeni, czasu i struktury organizacyjnej dla osiągnięcia najlepszych wyników pracy z dziećmi.

Nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym z zakresu diagnozy, terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, postępowania z trudnymi zachowaniami dzieci, metodyki pracy i tworzenia planów edukacyjnych.

Rodziców i opiekunów dzieci związanych z prowadzeniem terapii dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ułatwieniem adaptacji w przedszkolach i szkołach.


Zobacz również: przeprowadzone szkolenia