Szkolenia

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA zostało utworzone, aby w systematyczny i kompleksowy sposób dzielić się wiedzą i umiejętnościami pracowników Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA. Została ona zdobyta podczas wieloletnich doświadczeń w pracy w grupach zróżnicowanych wiekowo oraz podczas terapii dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych a także w trakcie stałej wymiany doświadczeń z ośrodkami będącymi liderami edukacji włączającej oraz terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Ze Statutem CDN można zapoznać się tutaj. Regulamin CDN dostępny jest tutaj.

W kwietniu 2023 roku Centrum Doskonalenia Nauczycieli Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA otrzymało akredytację wstępną Mazowieckiego Kuratora Oświaty, która świadczy o spełnieniu przez placówkę ustalonych wymogów i kryteriów jakości.

Numer decyzji: RED.5470.24.2022.BN (zobacz dokument)

Nasza kadra to praktycy od wielu lat pracujący z dziećmi. Za swoją działalność byli nagradzani przez Ministerstwo Edukacji oraz inne władze RP. Proponują oni Państwu szkolenia, które są organizowane aby wspomóc działania:

  • Dyrektorów i innych osób sprawujących nadzór nad przedszkolami w zakresie wykorzystania potencjału zatrudnionych pracowników oraz dostosowania przestrzeni, czasu i struktury organizacyjnej dla osiągnięcia najlepszych wyników pracy z dziećmi.
  • Nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym z zakresu diagnozy, terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, postępowania z trudnymi zachowaniami dzieci, metodyki pracy i tworzenia planów edukacyjnych.
  • Rodziców i opiekunów dzieci związanych z prowadzeniem terapii dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ułatwieniem adaptacji w przedszkolach i szkołach.

Aby zapisać się na szkolenie należy pobrać (wersja PDFDOCX) i wypełnić Kartę zgłoszenia  a następnie odesłać ją na adres szkolenia@czasdziecinstwa.com.pl

Zobacz również: aktualne szkolenia | przeprowadzone szkolenia

W roku szkolnym 2023/24 proponujemy:
(proszę kliknąć na plakacie, aby uzyskać więcej informacji)

Czerwiec

Plakat czwartki dla rodzicówZaproszenie na warsztaty Włączanie dzieci ze spectrum autyzmu do grupy rówieśniczejZaproszenie na webinar Florystyka dla dzieci


Maj

Zaproszenie na webinar Jak ułatwić pracę z grupą przedszkolnąZaproszenie na webinar dla rodziców Pomyślna adaptacja w grupie przedszkolnejPlakat czwartki dla rodziców


Kwiecień

Plakat czwartki dla rodziców


Marzec


Luty

Szkolenie Wspieranie dziecka ze spektrum AutyzmuWarsztat kompetencji rodzicielskich


Styczeń

Szkolenie Metoda Pytań Dzieci

 


Grudzień

Szkolenie Wspieranie dziecka ze spektrum Autyzmu


Listopad

Szkolenie Wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci


Październik

Szkolenie Metoda Pytań DzieciSzkolenie florystyczne Jesienne bukiety

 


Zobacz również: aktualne szkolenia | przeprowadzone szkolenia