Archiwum Konferencji

D celów działalności Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA należy upowszechnianie dobrych praktyk pedagogicznych. Jedną z form realizacji tego celu są organizowane przez nas ogólnopolskie konferencje. Dotychczas odbyły się:

Konferencja 1:

Konferencja 2: