Integracja

Integracja to wspólne wychowanie oraz kształcenie dzieci niepełnoprawnych i sprawnych. Dobra integracja to taka, w której każdy z uczestników grupy traktowany jest indywidualnie, respektowane są jego prawa, uwzględniane jego potrzeby i możliwości. Dla każdego dziecka okres przedszkolny jest czasem intensywnego rozwoju, dlatego w przypadku dzieci niepełnosprawnych równie ważne jak terapia jest budowanie dobrych relacji z rówieśnikami i pomyślne funkcjonowanie w grupie.

Zobacz też:
| Terapia | Punkt Konsultacyjny | Rodzaje terapii | Program terapii | Integracja | Dzieci objęte opieką | Włączanie do grup rówieśniczych |  TUS |