Archiwum szkoleń

W ostatnim czasie pracownicy Fundacji przeprowadzili szkolenia:

Stosowana Analiza Zachowania

Techniki Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu w różnych środowiskach: klasie, świetlicy i na zajęciach rewalidacyjnych.

Prowadzący: Katarzyna Hamerlak
Miejsce: Szkoła Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku, Zaborów
Liczba uczestników: 10
Forma: Wykład, warsztat


„Rola rodziców w edukacji włączającej” oraz „Edukacja włączająca w wychowaniu przedszkolnym”

Dwudniowa konferencja podczas, której odpowiadaliśmy m.in.: współpracy z rodzicami i ważnej roli jaką pełni w edukacja włączająca.

Prowadzący: Anna Florek, Anna Gromadzka
Miejsce: Centrum szkoleniowe ORE w Sulejówku
Liczba uczestników: 50
Forma: Warsztat, Wykład

Szkolenie przeprowadzone przez Fundację CZAS DZIECIŃSTWA w ramach konferencji organizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji


Stosowana analiza zachowania w pracy z uczniami ze spectrum Autyzmu.

Półroczny cykl warsztatów podczas, których odpowiadaliśmy m.in.: Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami w klasie? Jak dostosować treści, metody i formy nauczania w pracy z dziećmi z spectrum Autyzmu.

Prowadzący: Katarzyna Hamerlak, Monika Rosińska
Miejsce: Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi przy ul. Skrajnej
Liczba uczestników: 20
Forma: Warsztat

Szkolenie przeprowadzone przez Fundację CZAS DZIECIŃSTWA dla nauczycieli Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi.


„Praca z dzieckiem sześcioletnim.”

W trakcie warsztatów odpowiadaliśmy m.in.: Jak pracować z dzieckiem 6-letnim? Jakie są ograniczenia rozwojowe dzieci w tym wieku? Jak poradzić sobie z najczęstszymi problemami w pracy z nimi?

Prowadzący: Marcin Dębiński, Monika Rosińska
Miejsce: Szkoła Podstawowa 109, Szkoła Podstawowa nr 221
Liczba uczestników: 20
Forma: Warsztat

Szkolenie przeprowadzone dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń


„Podstawy terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.”

Charakterystyka zaburzenia autystycznego. Określanie deficytów rozwojowych ucznia z autyzmem. Podstawowe pojęcia analizy behawioralnej stosowanej. Budowanie systemów motywacji. Techniki uczenia wspomagające rozwój dzieci z autyzmem. Funkcjonalna analiza zachowań. Radzenie sobie z zachowaniami zakłócającymi naukę. 

Prowadzący: Katarzyna Hamerlak, Monika Rosińska
Miejsce: Ośrodek rehabilitacyjny AMICUS
Liczba uczestników: 30
Forma: Warsztat

Szkolenie przeprowadzone przez Fundację CZAS DZIECIŃSTWA dla pracowników Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”.


Gotowość szkolna – jak wspierać nasze dzieci.

Szkolenie przeznaczone było dla rodziców i jego celem było wyjaśnienie pojęcia „gotowość szkolna” oraz zaprezentowanie praktycznych sposobów wspierania dzieci podczas nabywania umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej.

Prowadzący: Beata Oraniec, Monika Chodorowska
Miejsce: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
Liczba uczestników: 25
Forma: Warsztat

Szkolenie przeprowadzone dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń


Jak realizować treści podstawy programowej w grupie dzieci o różnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych – Metoda pytań.

W trakcie warsztatów można było dowiedzieć się m.in.: Jak połączyć nieskrępowaną ciekawość dzieci z wymaganiami nadzoru oświatowego? Czy dzieci mogą same określić czego chcą się uczyć? Jak dokumentować pomysły, osiągnięcia i umiejętności nabyte przez dzieci w obowiązkowej dokumentacji placówki?

Prowadzący: Beata Oraniec, Marcin Dębiński
Miejsce: Siedziba Fundacji, ul. Wolumen 3, Warszawa
Liczba uczestników: 20
Forma: Warsztat

Szkolenie przeprowadzone przez Fundację CZAS DZIECIŃSTWA dla nauczycieli z Siedlec.


Gry planszowe dla dzieci

Czy w grze planszowej zawsze ktoś przegrywa? Czy można grać drużynami? Jak skończyć grę, która nie ma końca? Skąd brać pomysły na gry?

Prowadzący: Beata Oraniec, Marcin Dębiński
Miejsce: Siedziba Fundacji, ul. Wolumen 3, Warszawa
Liczba uczestników: 20
Forma: Warsztat

Szkolenie przeprowadzone przez Fundację CZAS DZIECIŃSTWA dla nauczycieli z Siedlec.