Zrealizowane szkolenia

W ostatnim czasie pracownicy Fundacji przeprowadzili szkolenia:

“Rola rodziców w edukacji włączającej” oraz “Edukacja włączająca w wychowaniu przedszkolnym”

Dwudniowa konferencja podczas, której odpowiadaliśmy m.in.: współpracy z rodzicami i ważnej roli jaką pełni w edukacja włączająca. 

Prowadzący: Anna Florek, Anna Gromadzka
Miejsce: Centrum szkoleniowe ORE w Sulejówku
Ilość uczestników: 50
Forma: Warsztat, Wykład
Szkolenie przeprowadzone przez Fundację CZAS DZIECIŃSTWA w ramach konferencji organizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji


Stosowana analiza zachowania w pracy z uczniami ze spectrum Autyzmu.

Półroczny cykl warsztatów podczas, których odpowiadaliśmy m.in.: Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami w klasie? Jak dostosować treści, metody i formy nauczania w pracy z dziećmi z spectrum Autyzmu.

Prowadzący: Katarzyna Hamerlak, Monika Rosińska
Miejsce: Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi przy ul. Skrajnej
Ilość uczestników: 20
Forma: Warsztat
Szkolenie przeprowadzone przez Fundację CZAS DZIECIŃSTWA dla nauczycieli  Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi.

Praca z dzieckiem sześcioletnim.

W trakcie warsztatów odpowiadaliśmy m.in.: Jak pracować z dzieckiem 6-letnim? Jakie są ograniczenia rozwojowe dzieci w tym wieku? Jak poradzić sobie z najczęstszymi problemami w pracy z nimi?

Prowadzący: Marcin Dębiński, Monika Rosińska
Miejsce: Szkoła Podstawowa 109, Szkoła Podstawowa nr 221
Ilość uczestników: 20-25
Forma: Warsztat
Szkolenie przeprowadzone dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń


Podstawy terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Charakterystyka zaburzenia autystycznego. Określanie deficytów rozwojowych ucznia z autyzmem. Podstawowe pojęcia analizy behawioralnej stosowanej. Budowanie systemów motywacji.  Techniki uczenia wspomagające rozwój dzieci z autyzmem. Funkcjonalna analiza zachowań.  Radzenie sobie z zachowaniami zakłócającymi naukę.

Prowadzący: Katarzyna Hamerlak, Monika Rosińska
Miejsce: Ośrodek rehabilitacyjny AMICUS
Ilość uczestników: 25-30
Forma: Warsztat
Szkolenie przeprowadzone przez Fundację CZAS DZIECIŃSTWA dla pracowników Fundacji Dzieciom “Zdążyć z pomocą”.


Gotowość szkolna – jak wspierać nasze dzieci.

Szkolenie przeznaczone było dla rodziców i jego celem było wyjaśnienie pojęcia „gotowość szkolna” oraz zaprezentowanie praktycznych sposobów wspierania dzieci podczas nabywania umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej. 

Prowadzący: Beata Oraniec, Monika Chodorowska
Miejsce: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
Ilość uczestników: 20-25
Forma: Warsztat
Szkolenie przeprowadzone dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń


Jak realizować treści podstawy programowej w grupie dzieci o różnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych – Metoda pytań.

W trakcie warsztatów można było dowiedzieć się m.in.: Jak połączyć nieskrępowaną ciekawość dzieci z wymaganiami nadzoru oświatowego? Czy dzieci mogą same określić czego chcą się uczyć? Jak dokumentować pomysły, osiągnięcia i umiejętności nabyte przez dzieci w obowiązkowej dokumentacji placówki?

Prowadzący: Beata Oraniec, Marcin Dębiński
Miejsce: Siedziba Fundacji, ul. Wolumen 3, Warszawa
Ilość uczestników: 20
Forma: Warsztat
Szkolenie przeprowadzone przez Fundację CZAS DZIECIŃSTWA dla nauczycieli z Siedlec.


Gry planszowe dla dzieci
Czy w grze planszowej zawsze ktoś przegrywa? Czy można grać drużynami? Jak skończyć grę, która nie ma końca? Skąd brać pomysły na gry?
Prowadzący: Beata Oraniec, Marcin Dębiński
Miejsce: Siedziba Fundacji, ul. Wolumen 3, Warszawa
Ilość uczestników: 20
Forma: Warsztat
Szkolenie przeprowadzone przez Fundację CZAS DZIECIŃSTWA dla nauczycieli z Siedlec.


Podziel się na:
  • Digg
  • Blogger.com
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Mixx
  • MySpace
  • Twitter
  • Wykop