Q&A

Szanowni Państwo,
Jeżeli jesteście Rodzicami dziecka w wieku 3-6 lat i poszukujecie dla niego przyjaznego, bezpiecznego miejsca, gdzie wśród rówieśników mogłoby się bawić i uczyć to zapraszamy do Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA na Bielanach. Oto odpowiedzi na kilkanaście pytań, które najczęściej zadają rodzice w pierwszej rozmowie.

 1. Jakie są główne założenia przedszkola?
 2. Co to znaczy przedszkole społeczne?
 3. Dla jakich dzieci jest to przedszkole?
 4. Jak są zorganizowane grupy?
 5. Dlaczego grupy są zróżnicowane wiekowo?
 6. Kto opiekuje się dziećmi, jacy są specjaliści?
 7. Jak przebiega adaptacja dziecka?
 8. Jakie zajęcia mają dzieci w ramach czesnego?
 9. Jak są zorganizowane zajęcia?
 10. Jak zorganizowane jest wyżywienie?
 11. Czy przygotowuje się posiłki dla dzieci z alergią?
 12. Czy dzieci mają czas na zabawy ogródkowe?
 13. Czy jest leżakowanie?
 14. Dlaczego przedszkole jest czynne od 9.00-15.00?
 15. Czy jest możliwość przyprowadzenia dziecka przed 9:00 i odebrania po 15:00?
 16. Czy przedszkole jest czynne cały rok?
 17. Jaki jest koszt korzystania z przedszkola?

Pytanie 1:

Jakie są główne założenia przedszkola?

W naszym przedszkolu realizujemy autorski program organizacyjno – edukacyjny „Dziecko w grupie”. Najważniejszym zadaniem, jakie sobie stawiamy jest wychowanie dzieci do samodzielności, wspieranie ich w rozwoju emocjonalnym i społecznym. Uczymy przedszkolaków szanowania wolności swojej i innych, bezpiecznego podejmowania różnych aktywności, realizowania pomysłów. Uczymy, że to wszystko jest cenne i możliwe, jeżeli tylko nie powoduje krzywdy lub nie sprawia przykrości innym.
W naszej pracy z dziećmi równie ważne są działania wychowawcze, jak i te stymulujące rozwój ruchowy, intelektualny i artystyczny przedszkolaków. Naszym zdaniem dla optymalnego rozwoju dziecka ważniejsza jest swobodna zabawa, spokojne doprowadzenie podejmowanych czynności do końca niż pośpiech wymuszony dużą liczbą zajęć dodatkowych. Poza tym ograniczanie przedszkolakom czasu na spontaniczną aktywność jest równoznaczne z zabieraniem im dzieciństwa.

Powrót do listy pytań

Pytanie 2:

Co to znaczy przedszkole społeczne?

To znaczy, że rodzice i wszyscy pracownicy przedszkola tworzą wspólnie miejsce przyjazne dziecku, sprzyjające jego wszechstronnemu rozwojowi. Rodzice dzięki podejmowanym działaniom oraz składanym propozycjom oddziałują na codzienną pracę przedszkola i jego rozwój. Większość realizowanych przedsięwzięć jest przeprowadzana z aktywnym udziałem rodziców (bezpośrednie zaangażowanie w planowanie bądź wykonanie czegoś, wsparcie finansowe, znalezienie sponsora, itp.). Rodzice tworzą społeczność wspierającą siebie nawzajem oraz przedszkole i Fundację.

Powrót do listy pytań

Pytanie 3:

Dla jakich dzieci jest to przedszkole?

Przyjmujemy dzieci w wieku przedszkolnym, które mają ukończone 3 lata. Jesteśmy przedszkolem dla każdego dziecka. Obejmujemy opieką dzieci o prawidłowym rozwoju i z niepełnosprawnością, to znaczy takie, które wymagają specjalistycznej pomocy. 3/4 miejsc w każdej grupie jest przeznaczone dla sprawnych przedszkolaków, zaś 1/4 dla dzieci z niepełnosprawnością.

Powrót do listy pytań

Pytanie 4:

Jak są zorganizowane grupy?

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola są zorganizowane w czterech grupach. Grupy nie przekraczają 20 dzieci. Do trzech grup (dwu na Wolumen 3 i jednej na Zgrupowania Żmija AK), zwanych przedszkolnymi, uczęszczają dzieci 3-,4-,5-letnie, zaś do grupy zerówkowej dzieci 6- lub 7-letnie, przygotowujące się do pójścia do szkoły.

Powrót do listy pytań

Pytanie 5:

Dlaczego grupy są zróżnicowane wiekowo?

Jest wiele korzyści z takiej organizacji wychowania przedszkolnego. Przede wszystkim, przebywanie dzieci w grupie zróżnicowanej wiekowo jest najbardziej naturalnym środowiskiem życia dziecka i dlatego stwarza każdemu o wiele lepsze warunki do wszechstronnego rozwoju niż grupa jednorodna wiekowo. Dzieci mogą się uczyć przez naśladowanie, mogą pełnić różne role (będąc najmłodszym, średnim, najstarszym), dzielić się swoją wiedzą, prezentować umiejętności. Poza tym, dzieci w wieku przedszkolnym stanowią bardzo zróżnicowaną grupę. Trzylatek, czterolatek bardzo często odbiega swoim rozwojem, umiejętnościami od swojego równolatka. Spłaszczenie zadań, wymagań i oczekiwań do średniej wiekowej jest krzywdzące i często blokujące rozwój przedszkolaków. Prowadzenie grupy zróżnicowanej wiekowo jest wyzwaniem dla nauczyciela ale niejako „wymusza” na nim  patrzenia na każde dziecko oddzielnie i zauważanie, że dzieci różnią się nie tylko wiekiem ale też tempem rozwoju, potrzebami, preferencjami. Dla osób pracujących z dziećmi w naszym przedszkolu ten fakt jest oczywistością – uwzględniają go we wszystkich działaniach opiekuńczych, edukacyjnych i wychowawczych. To nasz sposób na indywidualizację.

To jest także ogromne ułatwienie we wprowadzaniu nowych przedszkolaków do grupy. Ponieważ każdego roku do grupy dołącza tylko kilkoro dzieci najmłodszych, nasze rozwiązania dotyczące adaptacji z udziałem rodziców możemy bez trudności realizować zapewniając jednocześnie komfort dzieciom starszym i  rodzinom nowych dzieci.

Powrót do listy pytań

Pytanie 6:

Kto opiekuje się dziećmi, jacy są specjaliści?

W każdej grupie wychowaniem i edukacją przedszkolaków zajmuje się dwoje wychowawców, którzy są z dziećmi przez cały czas ich pobytu w przedszkolu. Są to wykwalifikowani nauczyciele wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego oraz pedagodzy specjalni. Wychowawcy w codziennej pracy są wspierani przez psychologa, fizjoterapeutę, logopedę, terapeutów. Dzięki zatrudnieniu tak różnorodnej grupy fachowców jesteśmy otwarci na potrzeby każdego dziecka i zabiegamy o to, by każdy nasz podopieczny w przyjaznej i serdecznej atmosferze bawił się, zdobywał nowe umiejętności, rozwijał wszechstronnie swoją osobowość a jeśli potrzebuje pomocy, by miał warunki do wyrównywania opóźnień i korygowania zaburzeń.

Powrót do listy pytań

Pytanie 7:

Jak przebiega adaptacja dziecka?

W okresie adaptacji do warunków przedszkola dziecko przebywa w przedszkolu z kimś z najbliższej rodziny. Dzięki obecności rodzica dziecko czuje się bezpiecznie a my możemy lepiej je poznać mając możliwość jego obserwacji i rozmowy z opiekunami. Długość czasu adaptacji jest uzgadniana z rodzicami i uzależniona od potrzeb konkretnego dziecka. Serdecznie zapraszamy rodziców również w późniejszym okresie do pobycia w sali i popatrzenia na swoją pociechę.
Od początku istnienia naszego przedszkola istnieje zwyczaj, że rodzice przyprowadzają dziecko do jego sali i przekazują pod opiekę wychowawców.

Powrót do listy pytań

Pytanie 8:

Jakie zajęcia mają dzieci w ramach czesnego?

Rodzaje zajęć:
• poszerzające wiedzę i umiejętności dziecka (realizowane metodą Pytań Dzieci)
• rozwijające zainteresowania i talenty: zaj.plastyczne, inscenizacyjno-teatralne, ruchowe, muzyczno-rytmiczne, z języka angielskiego, sportowe, kulinarne i inne zależne od okoliczności i zainteresowań dzieci
• zajęcia indywidualne i grupowe w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne oraz rewalidacyjne.
W przedszkolu raz w miesiącu organizowane są koncerty. Kilka razy w roku przyjeżdżają kucyki. W kalendarzu na stronie przedszkola umieszczone są terminy aktualnych wydarzeń.

Powrót do listy pytań

Pytanie 9:

Jak są zorganizowane zajęcia?

Zorganizowane zajęcia są dla dzieci propozycją. Prowadzący zajęcia wychowawcy zachęcają dzieci do aktywnego uczestniczenia w nich, ale udział w zajęciach nie jest obowiązkowy. Dzieci mogą kontynuować swoja zabawę, mogą obserwować to co robią inni. Jedyna obowiązująca wtedy zasada, której dzieci uczą się przestrzegać, to nie przeszkadzać uczestniczącym w zajęciach. Pozostawienie dzieciom tu swobody owocuje zwykle tym, że chętniej podejmują propozycje dorosłych i potrafią zadania doprowadzić do końca.

Powrót do listy pytań

Pytanie 10:

Jak zorganizowane jest wyżywienie?

Śniadania dzieci przynoszą sobie z domu – tak rozwiązaliśmy problem mlecznych zup, często nielubianych przez przedszkolaków. Śniadanie zrobione przez mamę/tatę będzie z pewnością smakowite. Obiad i podwieczorek jest przygotowywany w przedszkolnej  kuchni ze składników w dużej mierze zakupionych na lokalnym bazarku.  Przedszkolaków nie zmuszamy do jedzenia. Każdy je to, co może i tyle, ile może. Uznajemy, że dzieci jednych potraw nie mogą jeść z przyczyn zdrowotnych, innych nie chcą jeść, bo nie mają na nie ochoty, jeszcze innych po prostu nie lubią. Wszystkie te powody są traktowane przez nas jako ważne. Zachęcamy dzieci do jedzenia znanych i nowych potraw, pomagamy tym, które sobie nie radzą, ale w żadnym wypadku nie zmuszamy. Uznajemy, że dziecko znacznie lepiej od nas wie, czy jest głodne i czy dana potrawa mu smakuje.

Powrót do listy pytań

Pytanie 11:

Czy przygotowuje się posiłki dla dzieci z alergią?

Tak. Dla dzieci z dietami posiłki są modyfikowane.

Powrót do listy pytań

Pytanie 12:

Czy dzieci mają czas na zabawy ogródkowe?

Tak, codziennie dzieci korzystają z placu zabaw, chodzą na spacery, wycieczki. Tylko intensywne opady i duży mróz zatrzymują nas w pomieszczeniach. Duży plac zabaw daje dzieciom możliwość radosnej zabawy na świeżym powietrzu. W przedszkolu na Wolumenie część terenu jest przeznaczona na piękny ogród sensoryczny. Każda grupa ma swoją skrzynię z ziemią (również grupa ze Zgrupowania AK Żmija), którą dzieci zagospodarowują według własnego uznania. Obok tulipanów rosną rzodkiewki, truskawki i inne rośliny, troskliwie pielęgnowane przez przedszkolaków i ich wychowawców.

Powrót do listy pytań

Pytanie 13:

Czy jest leżakowanie?

W naszym przedszkolu nie ma leżakowania, lecz czas po obiedzie jest czasem relaksu. Dbamy o to, by każde dziecko miało możliwość odpoczynku i wyciszenia. Służą temu kąciki do indywidualnych aktywności, kąciki z materacem i pluszakami, osobna sala do odpoczynku i spotkań w małych grupach, zwana „fioletową salą”. Z miejsc tych dzieci mogą korzystać także w innym czasie, zawsze gdy poczują się zmęczone fizycznie i psychicznie.

Powrót do listy pytań

Pytanie 14:

Dlaczego przedszkole jest czynne od 9.00-15.00?

W tych godzinach trwa podstawowa praca przedszkola wynikająca z założeń programowych. Naszą ideą jest wspieranie, a nie zastępowanie rodziców w wychowaniu dzieci. To dlatego przedszkole jest czynne krócej niż wiele innych w okolicy. Krótszy czas pobytu dzieci umożliwia nam lepszą organizację opieki nad przedszkolakami. Wychowawcy nie pracują „na zakładkę” i są z dziećmi przez cały czas ich pobytu w przedszkolu. W związku z tym mogą lepiej realizować zadania opiekuńcze, edukacyjne i wychowawcze. Również rodzicom łatwiej kontaktować się z opiekunami dzieci.
Przedszkole umożliwia elastyczne dopasowanie godzin przyprowadzania i odbierania dziecka.

Powrót do listy pytań

Pytanie 15:

Czy jest możliwość przyprowadzenia dziecka przed godz. 9-tą i odebrania po godz. 15-tej?

W godzinach 8.15-9.00 oraz w godzinach 15.00-16.00 w przedszkolu pełnią dyżur wychowawcy i czas ten nazywamy „świetlicą”. W tym czasie dzieci, które muszą przyjść wcześniej lub zostać dłużej pozostają pod opieką jednego z wychowawców.

Powrót do listy pytań

Pytanie 16:

Czy przedszkole jest czynne cały rok?

Wakacje (01.07-24.08) to czas intensywnego porządkowania przedszkola, remontów i modernizacji pomieszczeń. Wtedy też większość pracowników udaje się na urlop, dlatego działalność opiekuńcza oraz wychowawczo-edukacyjna przedszkola jest zawieszona. W lipcu osoby zainteresowane opieką przedszkolną mogą skorzystać z organizowanych przez Fundację turnusów wakacyjnych.
Przedszkole jest czynne w ferie zimowe i w okresie między świętami ( grudzień-styczeń).

Powrót do listy pytań

Pytanie 17:

Jaki jest koszt korzystania z przedszkola?

Aktualny cennik przedszkola znajduje się na tej stronie.

Powrót do listy pytań

Istniejemy po to, by Państwa dziecko miało wspaniałe przedszkole”

dyrektor Anna Florek wraz z Zespołem

Przedszkole | Grupy | Kadra | Metodyka | Posiłki | Rekrutacja | Zajęcia | OpłatyKontakt