Zajęcia dla dzieci

Fundacja CZAS DZIECIŃSTWA oferuje:

Zapraszamy na Grupę Przygotowawczą dzieci (i ich rodziców), które jeszcze nie uczęszczały do żadnego przedszkola lub które chciałyby wcześniej zapoznać się z wychowawcami naszych młodszych grup. W trakcie zajęć rodzice mogą obserwować jak funkcjonują ich dzieci w nowym środowisku oraz otrzymać wskazówki ułatwiające wrześniową adaptację w naszym lub innym przedszkolu.

Zapraszamy na Popołudniowe Zajęcia Dodatkowe dzieci uczęszczające do Społecznego Przedszkola Integracyjnego. W trakcie zajęć dzieci będą rozwijać naturalne zdolności oraz poszerzać wiedzę i doskonalić umiejętności związane z ich zainteresowaniami.

Zapraszamy na Trening Umiejętności Społecznych dzieci (i ich rodziców), które mają różnego rodzaju trudności w kontaktach z innymi dziećmi zarówno w przedszkolu jak i w innych naturalnych sytuacjach (np. na placach zabaw lub podczas spotkań rodzinnych).

Podczas zajęć dzieci w przyjaznej i spokojnej atmosferze uczą się nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, skutecznej komunikacji oraz poznają obowiązujące w grupie zasady i normy. Uczą się współpracy z innymi, rozwijają kompetencje społeczno-emocjonalne i zdolności planowania oraz ćwiczą samodzielność w różnych sferach życia codziennego.


Wpłat za te zajęcia można dokonywać osobiście w sekretariacie lub przelewem na Konto:
Fundacja CZAS DZIECIŃSTWA
61 1020 1026 0000 1702 0196 1218 (PKO BP S.A)