Publikacje

Jednym z celów działalności Fundacji Anny Florek CZAS DZIECIŃSTWA jest popularyzacja idei wychowania dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem wieku przedszkolnego, w warunkach poszanowania potrzeb rozwojowych małych dzieci oraz respektowania prawa i obowiązku rodziców do ich priorytetowego znaczenia w życiu dzieci. Cel ten jest realizowany m.in. przez publikacje w prasie branżowej, na stronach internetowych organizacji zajmujących się wychowaniem dzieci lub wspierających takie działania.

Najważniejszą publikacją jest oczywiście autorski program wychowania przedszkolnego. Publikacja została napisana przez prezes Fundacji Annę Florek i wynika z jej wieloletnich doświadczeń jak psychologa klinicznego oraz dyrektora przedszkola integracyjnego. Książka nosi tytuł Dziecko w grupie.

Współpracowaliśmy również przy trzytomowej publikacji „Rozwój myślenia logicznego i matematycznego u przedszkolaków”. Prezentuje ona 135 pomysłów zabaw rozwiających kompetencje matematyczne u przedszkolaków. Prawie połowa pomysłów edukacyjnych i zabawowych została przez nas zaproponowana.

Praktyczne porady związane z wychowaniem przedszkolaków skierowane do rodziców, nauczycieli i terapetów publikujemy w czasopiśmie CZAS DZIECIŃSTWA. W naszym dwumiesięczniku publikują m.in. superwizorzy terapii behawioralnej, psycholodzy, wychowawcy przedszkolni, logopeda, fizjoterapeuci. Wszyscy oni starają się, aby udzielane rady były proste do zastosowania i poparte klarownymi przykładami.

Czasami jesteśmy też proszeni o podzielenie się naszym edukacyjnym bądź terapeutycznym doświadczeniem na łamach innych czasopism bądź portali internetowych. Na naszych stronach publikujemy niektóre artykuły lub linki do nich.

Zobacz też:
| Inne dokumenty Fundacji | Inne dokumenty Przedszkola |