Władze

Rada Fundacji:

  • Dorota Żyro
  • Anna Tyborowicz
  • Maciej Kozłowski

Zarząd Fundacji

  • Prezes Fundacji – Anna Florek
  • Członek Zarządu – Anna Gromadzka
  • Członek Zarządu – Beata Oraniec

Rada Konsultacyjna

  • Wojciech Jankowski
  • Danuta Justyna
  • Halina Okońska
  • Paweł Sondij

Zobacz też:
| O Fundacji | Misja | Historia | Działalność | Władze | Dokumenty | Kontakt |