Dokumenty

Plany Fundacji Anny Florek CZAS DZIECIŃSTWA na bieżący rok szkolny można sprawdzić w arkuszu organizacyjnym (plik do pobrania poniżej).

Cele statutowe oraz inne ważne informacje dotyczące całokształtu działań Fundacji można  sprawdzić w Statucie.

Zobacz też:
| O Fundacji | Misja | Historia | Działalność | Władze | Kontakt | Dokumenty przedszkolne |