Zajęcia w przedszkolu

W naszym przedszkolu najważniejszym zadaniem jest kształtowanie osobowości dzieci, wspieranie ich rozwoju emocjonalnego i społecznego. Uczymy naszych wychowanków szanowania wolności swojej i innych, bezpiecznego podejmowania różnych aktywności, realizowania indywidualnych i wspólnych pomysłów. Uczymy, że każde działanie jest cenne i możliwe, jeżeli tylko nie powoduje krzywdy lub nie sprawia przykrości innym.

Zajęcia w Przedszkolu są dla dzieci propozycją. Realizowana jest podstawa programową wychowania przedszkolnego. Większość zajęć prowadzona jest w małych grupach co pozwala na lepsze ich dopasowanie do potrzeb i umiejętności dzieci (zróżnicowany poziom trudności).

Organizując dzieciom zajęcia i różnego rodzaju aktywności rozwijamy ich predyspozycje i zainteresowania oraz pomagamy im pokonywać trudności w obszarach, w których sobie gorzej radzą. Zajęcia są kierowane do całej grupy lub do wybranych dzieci.

Każde dziecko (jeśli tego wymaga) ma zapewnioną opiekę specjalistyczną. Potrzeby dzieci są diagnozowane w Przedszkolu lub w poradniach diagnostycznych. Opłata za te zajęcia jest wliczona w czesne.

Przedszkole pracuje w godzinach 9:00-15:00. Ponadto istnieje możliwość skorzystania ze świetlicy porannej (8:15-9:00) oraz popołudniowej (15:00-16:00).

Popołudniowe Zajęcia Dodatkowe są prowadzone po godzinie 15:00 i nie są wliczone w czesne. Program tych zajęć może wykraczać poza podstawę programową. Odbywają się w małych grupach (6-12 dzieci).

Zobacz też:
Przedszkole | Grupy | Kadra | Metodyka | Posiłki | Rekrutacja | Zajęcia | Opłaty | Kontakt

Podziel się na:
  • Digg
  • Blogger.com
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Mixx
  • MySpace
  • Twitter
  • Wykop