Recenzje

O książce „Dziecko w grupie” napisali:

Urszula Moszczyńska – psycholog dziecięcy, pracownik i dyrektor PPP w Warszawie, prowadząca szkolenia dla rodziców i nauczyciel, popularyzatora wiedzy o wychowaniu i przyjaznej dziecku edukacji w mediach i czasopismach fachowych, ekspert MEN.
Tą recenzję można przeczytać tutaj.


Hanna Trawińska – emerytowana opiekunka dziecięca z 40-letnim stażem pracy w żłobkach, autorka książek „Zabawy rozwijające dla małych dzieci”, „Moje dziecko w żłobku. Szansa czy konieczność”.
Tą recenzję można przeczytać tutaj.


dr Małgorzata Skura – pedagog-terapeuta, były zastępca Dyrektora Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji; ekspert MEN ds. reformy programowej wychowania przedszkolnego.
Michał Lisicki – psycholog kliniczny, wychowawca i terapeuta, ekspert MEN ds. reformy programowej wychowania przedszkolnego.
Tą recenzję można przeczytać tutaj.


Inne ciekawe recenzje: