Grupy przedszkolne

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola są zorganizowane w czterech grupach. Uczęszczają do nich dzieci 3-, 4-, 5-letnie (w tych grupach są też niektóre dzieci 6-, 7-letnie). Trzy grupy są prowadzone w placówce przy ul. Wolumen a jedna w placówce przy ul. Zgrupowania AK „Żmija”.

Dzieci przygotowujące się do pójścia do szkoły uczestniczą w specjalnie w tym celu prowadzonych zajęciach oraz mają przeprowadzaną dwa razy w roku diagnozę gotowości szkolnej.

Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, które mają ukończone 3 lata. Obejmujemy opieką dzieci o prawidłowym rozwoju i niepełnosprawne, to znaczy takie, które wymagają specjalistycznej pomocy. 3/4 miejsc w każdej grupie jest przeznaczone dla sprawnych przedszkolaków, zaś 1/4 dla niepełnosprawnych.

W każdej grupie wychowaniem i edukacją przedszkolaków zajmuje się dwoje wychowawców (zazwyczaj kobieta i mężczyzna), którzy są z dziećmi przez cały czas ich pobytu w przedszkolu. Wychowawcy są wspierani przez specjalistów zatrudnionych w placówce.

Zobacz też:
Przedszkole | Q&A  | Kadra | Metodyka | Posiłki | RekrutacjaZajęcia | Opłaty | Kontakt