Działalność Fundacji

Fundacja prowadzi Społeczne Przedszkole Integracyjne. Placówka obejmuje opieką wychowawczą, dydaktyczną i terapeutyczną ponad 80-cioro dzieci. Wychowankami są dzieci sprawne oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: z autyzmem (najliczniejsza grupa), z upośledzeniem umysłowym, z zespołem Downa, niepełnosprawne ruchowo, niesłyszące, z chorobami przewlekłymi.

Więcej o Przedszkolu

Dla młodszych dzieci Fundacja proponuje zajęcia Grupy Przygotowawczej, podczas których dzieci bawią się i zdobywają nowe umiejętności. Rodzice natomiast mogą obserwować jak ich pociechy funkcjonują w warunkach przedszkolnych i dowiedzą się jak wspomóc start dziecka w przedszkolu.

Więcej o Grupie Przygotowawczej

Fundacja prowadzi również Punkt Konsultacyjny, w którym opieką obejmuje dzieci nie uczęszczające do fundacyjnego przedszkola (w tym dzieci poniżej 3 roku życia). W Punkcie Konsultacyjnym rodzice mogą również skorzystać z jednorazowych konsultacji jeśli niepokoi ich zachowanie dziecka.

Więcej o Punkcie Konsultacyjnym

Fundacja organizuje również szkolenia z zakresu pracy z dziećmi o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom organizacyjnym i programowym w krótkim czasie zdobyliśmy uznanie rodziców dzieci sprawnych i niepełnosprawnych, specjalistów oraz władz oświatowych.
Od 1993 roku Przedszkole jest placówką szkoleniową dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i innych pracowników oświaty z całej Polski i współorganizuje:

  • konferencje i kursy organizowane przez CMPP/ORE (placówki MEN),
  • praktyki dla studentów UKSW, APS, Wydziału Pedagogicznego UW, Akademii Medycznej,
  • wizyty studyjne nauczycieli i studentów oraz pracowników oświaty z Polski i z zagranicy (Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Gruzji).

Więcej o szkoleniach

Pracownicy Fundacji są autorami licznych publikacji zamieszczonych w książkach i czasopismach pedagogicznych. Doświadczenia gromadzone w pracy z dziećmi i we współpracy z ich rodzicami są upowszechniane w prasie, audycjach radiowych i telewizyjnych oraz zrealizowanych  filmach edukacyjnych. Pracownicy Fundacji występowali na seminariach i konferencjach regionalnych, krajowych i międzynarodowych (w kraju i za granicą). Założycielka Fundacji – Anna Florek brała udział  w pracach powołanego przez MEN zespołu ekspertów przygotowującego propozycje zmian w edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Więcej o publikacjach

Zobacz też:
| O Fundacji | Misja | Historia | Działalność | Władze | Dokumenty | Kontakt |