„Dziecko w grupie”

Książka "Dziecko w grupie"„Dziecko w grupie” to tytuł książki zawierającej autorski plan wychowania przedszkolnego opracowany przez prezes Fundacji – Annę Florek. Ale to też sposób patrzenia na rolę przedszkola. Bo dziecko w grupie to podkreślenie ważności jednostki – małego człowieka stojącego na początku ścieżki edukacji i wychowania instytucjonalnego. To również pokazanie, że jest ono częścią większej wspólnoty – na początku grupy takich jak ono przedszkolaków ale też obywateli małych i wielkich ojczyzn.

Dziecko przecież nie istnieje samo. Jest zanurzone w społeczeństwo. Uczestniczy w życiu grup tak małych jak rodzina i tak wielkich jak obywatele świata. Każda z tych grup ma swoje prawa i oczekiwania wobec swoich członków. Dzieci muszą ich doświadczyć i przeżyć na swój własny sposób.

Właśnie dlatego została opracowana metoda „Pytań dzieci” stanowiąca jeden z głównych filarów naszej wizji wychowania przedszkolnego. Dzięki takiemu podejściu dzieci dowiadują się tego co uznają za najważniejsze i najciekawsze, bez uszczerbku dla oficjalnej podstawy programowej. Dzięki całościowemu spojrzeniu na dziecko rozwija się ono harmonijnie w każdej ze swoich sfer rozwoju za pomocą oddziaływań w 4 podstawowych przestrzeniach (przestrzeni zmysłów, przestrzeni wiedzy i rozumienia świata, przestrzeni języka i porozumiewania się oraz przestrzeni działania). (Nauczyciel tak organizuje zajęcia, aby każdego dnia pojawiły się zadania z czterech wyżej wymienionych przestrzeni.)

Nie wystarczy nauczyć dziecka wierszyków czy piosenek. Choć tym najłatwiej pochwalić się na rodzinnej imprezie. Nie wystarczy wygrywać zawodów sportowych, choć łatwo szczycić się zdobytym pucharem. Najtrudniejszą sztuką jest wychować dziecko tak aby podejmowało dobre decyzje a potem je realizowało. Tym trudno się chwalić. Bo któż z nas jest dumny z tego, że jego dziecko nie śmieci na ulicy, nie przebiega na czerwonym świetle, uważnie słucha muzyki poważnej, nie przerywa wypowiedzi innych czy szuka odpowiedzi na własne pytania w książkach lub eksperymentując? A tak zaczynają ludzie, którzy potem będą dbać o swój kraj i ludzi tu mieszkających. Mamy nadzieję, że w przyszłości łatwo im będzie rozumieć potrzeby innych ludzi, dbać o środowisko naturalne oraz wierzyć we własne umiejętności. Do tego też sprowadza się cel „Dziecka w grupie”.

Więcej o książce:
| Spis treści | Przykładowy rozdział | Zakup książki | Recenzje |

Zobacz też:
| Artykuły | Program „Dziecko w Grupie” | Publikacje książkowe |
| Inne dokumenty Fundacji | Inne dokumenty Przedszkola |