Opłaty

Rodzice dzieci korzystających z Przedszkola są zobowiązani do uiszczania następujących opłat:

Czesne – jest płatne za okres kolejnych 11 miesięcy roku szkolnego.  Jest opłatą stałą, niezależną od obecności dziecka w Przedszkolu (obejmuje również opiekę specjalistyczną). Należy je uiszczać z góry do 10 dnia bieżącego miesiąca.
Od kwietnia 2017 czesne wynosi 700 PLN.

Opłata za posiłki – jest iloczynem stawki dziennej i ilości dni roboczych w danym miesiącu.  Istnieje możliwość zmniejszenia opłaty jeśli Rodzic zgłosi nieobecność dziecka. Opłatę należy uiszczać z góry do 10 dnia bieżącego miesiąca.
Od października 2019 stawka dzienna wynosi 8 PLN.

Wpisowe – wpłacane jednorazowo po otrzymaniu wstępnej decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola.
Od roku szkolnego 2020/21 wpisowe wynosi 1000 PLN.

Inne opłaty zależą od korzystania z dodatkowej oferty przedszkola. Szczegóły dotyczące płatności zawarte są w Statucie i Regulamine przedszkola oraz w umowach podpisywanych z rodzicami dzieci uczęszczających do Przedszkola.

Zniżki

10% zniżki na czesne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Zniżka jest udzielana po złożeniu w sekretariacie przedszkola oświadczenia o posiadaniu KDR (wraz z jej numerem).
lub
25% zniżki na czesne na drugie i kolejne dziecko uczęszczające do Społecznego Przedszkola Integracyjnego w tym samym czasie. Zniżka jest udzielana na pisemną prośbę rodziców.

Zniżki nie łączą się ze sobą i innymi upustami.


Wpłat można dokonywać osobiście w sekretariacie lub przelewem na Konto:
Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA
07 1020 1026 0000 1202 0108 7592 (PKO BP S.A)

Zobacz też:
Przedszkole | Grupy | Kadra | Metodyka | Posiłki | RekrutacjaZajęcia | Opłaty | Kontakt

 

Podziel się na:
  • Digg
  • Blogger.com
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Mixx
  • MySpace
  • Twitter
  • Wykop