Zajęcia Popołudniowe

Zajęcia Popołudniowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 – 16.00 i są przeznaczone dla dzieci uczęszczających do Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA (o ile nie wskazano inaczej). Opłata za te zajęcia nie jest wliczona w czesne i jest podana w opisie. Maksymalna liczebność grup wynosi 6-12 osób w zależności od rodzaju zajęć.

Jeśli są wolne miejsca to dziecko może uczęszczać na kilka rodzajów zajęć. Pierwszeństwo w zapisie mają jednak dzieci korzystające tylko z jednego rodzaju zajęć. Zapisu dokonujemy emailem w sekretariacie Fundacji podając do 2 propozycji (preferowaną i zapasową). Decyzję o przyjęciu dziecka na zajęcia dodatkowe podejmuje osoba je prowadząca.

W tym roku szkolnym zgłoszenia przyjmowane są do 11 września 2023 r. Od 13 września będzie już można sprawdzić na jakie zajęcia dzieci zostały zakwalifikowane. Po tym terminie będzie można zapisać dziecko na kolejne zajęcia, o ile będą jeszcze wolne miejsca. Zajęcia rozpoczynają się od poniedziałku 18 września 2023 (UWAGA! Zajęcia ceramiczne i taniec zaczynają się od października).

Poniżej podano krótki opis zajęć oraz miejsc i dni, w których się odbywają.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Ceramika> Przyroda Młodzi naukowcy Akrobatyka Origami
Taniec Zajęcia plastyczne Ceramika
Młodzi naukowcy Zajęcia sportowe z bilateralną integracją

Ceramika

Prowadzi: pani Edyta
W ramach zajęć proponuję ręczne formowanie z brył gliny, wałeczków, kulek i taśm, z użyciem różnorodnych form pomocniczych, wycinanie od szablonów z rozwałkowanego plastra gliny. W trakcie zajęć dzieci będą mogły wykonać różnego rodzaju ozdoby, proste naczynia, figurki zwierząt, postacie z bajek oraz zrealizować własne pomysły. Wszystkie wykonane prace zostaną utwardzone przez wypalenie i oddane wykonawcy.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i piątki
Koszt: kwartalnie: 300 PLN

Pierwsze zajęcia: 2.10.2023 i 6.10.2023
Miejsce: Społeczne Przedszkole Integracyjne przy ul. Wolumen 3


Taniec dla dzieci starszych (4-6 lat)

Prowadzi: pani Diana
Taniec jest znakomitym sposobem na spędzenie czasu wolnego zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Od lat mówi się o cennym wpływie tańca na ogólny rozwój dzieci. Współpraca ze mną pozwoli Państwa dzieciom na poszerzenie swoich umiejętności ruchowych, koordynacji ciała, poprawę postawy oraz sylwetki, poczucia rytmu jak i podniesienie poziomu pewności siebie a nawet skupienia podczas innych zajęć. Prowadzone przeze mnie zajęcia podzielone są na część taneczną oraz gry i zabawy przy muzyce pozwalające utrzymać skupienie najmłodszych.

Zajęcia odbywają we wtorki
Koszt: kwartalnie: 300 PLN

Pierwsze zajęcia: 03.10.2023
Miejsce: Społeczne Przedszkole Integracyjne przy ul. Wolumen 3


Podglądamy Przyrodę dla dzieci starszych (4-6 lat)

Prowadzą: pani Ania
Co wiemy o przyrodzie? Jak możemy podglądać przyrodę? Co lubią rośliny? Czy oddychają? Co jedzą? Co robią nocą? Co może ukrywać doniczka? Jak długo żyją drzewa? Dlaczego liście są zielone? Czy to prawda, że ptaki są niemądre? Ile czasu śpią ptaki? Jaki jest ptasi plan dnia? Skąd bierze się skorupka jajka?
Na te i inne pytania będziemy szukać odpowiedzi na zajęciach przyrodniczych. Punktem wyjścia jest dziecięca ciekawość. Dzieci staną się autorami tematów zajęć. W naukowych poszukiwaniach wykorzystamy metodę obserwacji, eksperyment i wspólne rozmowy. Dzieci stworzą kolekcje – dokumentację swoich naukowych poszukiwań.

Zajęcia odbywają się we wtorki
Koszt: wrześniowe zajęcia próbne: 50 PLN, kwartalnie: 300 PLN

Pierwsze zajęcia: 19.09.2023
Miejsce: Społeczne Przedszkole Integracyjne przy ul. Wolumen 3


Młodzi naukowcy dla dzieci starszych (4-6 lat)

Prowadzi: pan Marcin

W trakcie zajęć dzieci będą wykonywały pod kontrolą prowadzącego doświadczenia związane z prawami natury i zjawiskami obecnymi wokół nich. Będą wyciągać wnioski i szukać przyczyn istniejących w przyrodzie prawideł oraz przewidywać ich skutki. W programie zajęcia związane z magnetyzmem, elektrycznością, dynamiką, chemią barw i wiele innych.

Zajęcia odbywają się w środy i czwartki
Koszt: wrześniowe zajęcia próbne: 50 PLN, kwartalnie: 300 PLN

Pierwsze zajęcia: 20.09.2023 i 21.09.2023
Miejsce: Społeczne Przedszkole Integracyjne przy ul. Wolumen 3


Zajęcia plastyczne

Prowadzi: pani Ewa
W trakcie zajęć dzieci będą poznawać różne techniki plastyczne, wykorzystywać przedmioty codziennego użytku do kreatywnych prac. Będziemy bawić się sztuką i odkrywać, że w każdym jest niezwykły artysta, a tworzyć można ze wszystkiego 😊

Zajęcia odbywają się w czwartki
Koszt: wrzesień 50 PLN, kwartalnie: 300 PLN

Pierwsze zajęcia: 21.09.2023
Miejsce: Społeczne Przedszkole Integracyjne przy ul. Wolumen 3


Zajęcia sportowe z bilateralną integracją

Prowadzi: pani Olga
W czasie spotkań dzieci zapoznają się i wypróbują aktywności nawiązujące do różnych dyscyplin sportowych. Drugą część zajęć stanowić będą ćwiczenia z zakresu bilateralnej integracji. Celem tego typu zadań jest m.in.: stymulacja pracy między-półkulowej, doskonalenie schematu ciała, poprawa koordynacji oraz planowania motorycznego.

Zajęcia odbywają się w piątki
Koszt: wrzesień 50 PLN, kwartalnie: 300 PLN

Pierwsze zajęcia: 22.09.2023
Miejsce: Społeczne Przedszkole Integracyjne przy ul. Wolumen 3


Akrobatyka sportowa

Prowadzi: pani Elżbieta
Akrobatyka sportowa, jak żadna inna dyscyplina zapewnia wszechstronny rozwój całego organizmu. Podczas zajęć będziemy pracować nad wszystkimi składowymi sprawności fizycznej: siłą, szybkością, wytrzymałością oraz koordynacją. Dzieciaki wykonując przewroty (tzw. „fikołki”), przerzuty („gwiazdy”) oraz coraz trudniejsze elementy będą nabierać pewności siebie i uczyć się pokonywania trudności. Akrobatyka to dyscyplina, która zapewnia podbudowę pod inne dyscypliny sportowe w najlepszy możliwy sposób. Połączenie tak wszechstronnej pracy w jednych zajęciach zapewnia dzieciom wspaniały, harmonijny rozwój oraz świetną zabawę. Zajęcia dostosowane są do możliwości każdego dziecka.

Zajęcia odbywają się w czwartki
Koszt: wrzesień 50 PLN, kwartalnie: 300 PLN

Pierwsze zajęcia: 21.09.2023
Miejsce: Społeczne Przedszkole Integracyjne przy ul. Wolumen 3


Origami dla dzieci starszych (5-6 lat)

Prowadzi: pani Monika

Zapraszamy na zabawę w składanki papierowe przy pomocy starej japońskiej sztuki origami. Poprzez zabawę dzieci będą uczyć się jak różnorodne rzeczy można wytworzyć z jednego kawałka papieru i to bez użycia kleju i nożyczek. Zajęcia te dadzą im również okazję do pobudzenia i wyrażenia emocji przez ciekawą dyskusję. Poćwiczą również swoje rączki i cierpliwość, które niezawodnie przydadzą się w dalszej nauce.

Zajęcia odbywają się w piątki
Koszt: wrzesień 50 PLN, kwartalnie: 300 PLN

Pierwsze zajęcia: 22.09.2023
Miejsce: Społeczne Przedszkole Integracyjne przy ul. Wolumen 3


Regulamin Zajęć Popołudniowych dostępny jest w siedzibie Fundacji.

Ogłoszenie o zajęciach popołudniowych nie jest ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego i może się zmienić do czasu opublikowania papierowej wersji oferty.

Wpłat za te zajęcia można dokonywać osobiście w sekretariacie lub przelewem na Konto:
Fundacja CZAS DZIECIŃSTWA
61 1020 1026 0000 1702 0196 1218 (PKO BP S.A)