2. Konferencja

W kwietniu 2015 Fundacja CZAS DZIECIŃSTWA oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprosiły na Konferencję:

Konferencja "Nauczyciel wychowawcą każdego dziecka i partnerem rodziców".

Zaproszenie na konferencję

Nauczyciel wychowawcą każdego dziecka i partnerem rodziców

Adresatami konferencji byli nauczyciele przedszkolni i edukacji wczesnoszkolnej, rodzice, terapeuci, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele organów prowadzących przedszkola i szkoły oraz inne osoby zainteresowane edukacją włączającą.

Konferencja ta była przede wszystkim spotkaniem praktyków i wymianą doświadczeń. Uzyskane podczas konferencji wiedza i umiejętności pomogły nauczycielom przygotować się do przyjęcia w przedszkolach i w szkołach dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pierwszego dnia konferencji wykładów wysłuchało ponad 100 osób.

Drugiego dnia konferencji na warsztatach w Społecznym Przedszkolu Integracyjnym Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA przy ul. Wolumen 3 spotkało się 70 osób – nauczyciele przedszkoli i szkół oraz pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Na podstawie rozmów z Uczestnikami i ankiety ewaluacyjnej  możemy uznać, że było to udane przedsięwzięcie i cieszymy się trafnością wyboru tematu oraz formą konferencji. Już teraz zapraszamy na następną Konferencję.

Dziękuję Wszystkim Uczestnikom za to, że przybyli na konferencję, dzielili się swoimi refleksjami i stworzyli pełną życzliwości atmosferę. Życzę, by uczestnictwo w tym spotkaniu przyniosło pożytek Rodzicom, Nauczycielom, Terapeutom i pozostającym pod ich opieką dzieciom.

Prezes Fundacji Czas Dzieciństwa,
Dyrektor Społecznego Przedszkola Integracyjnego

Anna Florek